นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 3995
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 63: ไฮโดรเอสเตอริฟิเคชัน (ต่อ)

Aranda (2009) นำเสนอกระบวนการ Hydroesterification ที่ดำเนินการผลิตที่ประเทศบราซิล ดังแสดงด้วยไดอะแกรมต่อไปนี้ โดยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันนั้นใช้แบบ reactive distillation แอลกอฮอล์ที่ใช้สามารถใช้ได้กทั้งเมทานอลและเอทานอล กระบวนการนี้มีจุดเด่นที่ให้กลีเซอรอลที่บริสุทธิ์และใช้กับสารป้อนที่มีกรดไขมันอิสระสูงได้

 

 

รูปต่อไปนี้แสดงโรงงานสาธิตการผลิต ซึ่งไม่ได้ใหญ่และซับซ้อนมากนัก

 

Asakuma et al. (2011) ศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์ในสภาวะกรดและเบส ได้นำเสนอว่า จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจะดำเนินการผ่านสถานะ cyclic transition ที่ประกอบด้วยคาร์บอกซิลคาร์บอนและแอลกอฮอล์ โดยในสภาวะเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบสนั้น ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสต้องใช้พลังงานก่อกัมมันต์ที่สูงกว่าปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยเมทอกไซด์ ซึ่งต้องผ่าน five-membered cyclic transition state  แต่ในสภาวะตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดนั้น แม้ว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันและไฮโดรไลซิสจะมีค่าต่ำกว่าในสภาวะเบส แต่ปฏิกิริยาจะเกิดช้ากว่าเพราะปฏิกิริยาจะต้องผ่าน seven-membered cyclic transition state ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า

 

คู่จันทร์ (2549) ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในบ่อน้ำทิ้งโรงงานปาล์ม ซึ่งมีกรดไขมันอิสระมากกว่า 73% โดยทำการไฮโดรไลซิสด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริกก่อน พบต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 160 °C และใช้เวลานานมากกว่า 36 ชั่วโมง จึงสามารถนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานและเวลามาก จึงเลือกใช้วิธีกลั่นแยกส่วนที่เป็นไขมันภายใต้สุญญากาศก่อนนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลด้วยกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันต่อไป

 

ผม..เอง

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 January 2012 19:38 Modified: 09 January 2012 19:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ