นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2597
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 61: อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา

อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการทำปฏิกิริยา

 

อุณหภูมิมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาตามสมการอาร์เรเนียส ดังนั้นเราจะพบผลการวิจัยที่คล้าย ๆกันว่า อุณหภูมิที่สูงกว่าและใกล้จุดเดือดของแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำปฏิกิริยา จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันเร็วขึ้น

 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันในสารป้อนที่มีไตรกลีเซอไรด์ ร่วมด้วยนั้น มีคำถามเกิดขึ้นว่า ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในสภาวะกรดเกิดขึ้นได้เร็วตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นเช่นกัน และเมื่อร้อยละการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระดำเนินไปมากแล้ว จำนวนความเข้มข้นของกรดไขมันอิสระจะน้อยลง ในขณะที่ความเข้มข้นของน้ำจะมากขึ้น แม้ว่าค่าคงตัว K1 จะมีค่าสูงกว่า K2 แต่ก็จะมีจุดสมดุลหนึ่งที่ค่ากรดไขมันอิสระไม่ลดลง (ดูสมการข้างล่างนี้ประกอบ) แต่สัดส่วนของ K1/K2 ที่แปรตามอุณหภูมินั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง? ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดในขณะนี้

นอกจากนี้ น้ำยังสามารถทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับ ไตร-ได- และโมโนกลีเซอไรด์ได้อีก ดังนั้นความชัดเจนของอิทธิพลของอุณหภูมิต่อการผลิตไบโอดีเซลจึงอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น

 

นอกเหนือจากอิทธิพลเชิงจลนพลศาสตร์ อุณหภูมิยังมีอิทธิพลเชิงกายภาพต่อระบบอีกด้วย เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดของน้ำมันจะลดลง การละลายระหว่างแอลกอฮอล์และน้ำมันจะดีขึ้น การกระจายตัวของตัวเร่งปฏิกิริยาในสองเฟสจะเปลี่ยนไป แต่ผลการทดลองส่วนใหญ่จะรวมเอาอิทธิพลนี้เข้าไปในอิทธิพลเชิงจลนพลศาสตร์

การกำหนดเวลาในการดำเนินการหรือการผลิต จะพิจารณาร้อยละการเปลี่ยนที่ได้รับ หรือจากอัตราการเปลี่ยนที่ลดต่ำลง โดยปกติอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะสูงมากในช่วงต้นและลดลงตามเวลาที่ผ่านไป ซึ่งเป็นไปตามกฎอัตราการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งต้องนำเอาปฏิกิริยาผันกลับที่สูงขึ้นตามเวลามาพิจารณาด้วย

วิธีการที่เราจะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาหรือเวลาการผลิตให้ต่ำลง คือ เราต้องไปทำให้สมดุลของระบบเปลี่ยนไป เช่นเปลี่ยนอุณหภูมิ หรือ เปลี่ยนความเข้มข้นของสารเข้าทำปฏิกิริยาหรือสารผลผลิต เช่น ในกระบวนการเอสเตอริฟิเคชันนั้น เราควรแยกน้ำออกจากระบบ แล้วจึงทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันต่อ

แต่การกระทำเช่นนี้ เสียทั้งเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรกระทำเมื่อสรุปแล้วว่าวิธีการนี้คุ้มค่า หรือจำเป็นที่ต้องดำเนินการมิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะที่เราต้องการ

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2555 10:32 แก้ไข: 07 มกราคม 2555 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 panyarak, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ