นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2327
ความเห็น: 0

PSUไบโอดีเซล 59: อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน

อิทธิพลของอัตราส่วนเชิงโมลระหว่างแอลกอฮอล์ต่อน้ำมัน

 

อิทธิพลของปริมาณแอลกอฮอล์ต่อปริมาณน้ำมันจะส่งผลต่อจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันใน 2 ประเด็นคือ

1. คุณสมบัติเชิงการภาพของระบบ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น สภาพละลายได้ (solubility) ของน้ำมันและแอลกอฮอล์ ความหนาแน่นปรากฏ ความหนืด สมดุลของเหลว-ของเหลว (LLE) สมดุลไอ-ของเหลว (VLE) ซึ่งส่งผลถึงการกระจายตัวของสารประกอบในแต่ละเฟส และการเจือจาง (dilution) เป็นต้น

2. อัตราของปฏิกิริยาเชิงจลนพลศาสตร์ การเพิ่มความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็นการเพิ่มโอกาสในการชนของคาร์โบแคตไอออนกับแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น

 

การระบุให้ชัดเจนลงไปว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถูกจำกัดด้วยอิทธิพลของการถ่ายโอนมวลหรืออิทธิพลจลนพลศาสตร์จะทำได้ยาก อัตราการเกิดปฏิกิริยาอาจแสดงในลักษณะ sigmoid curve ซึ่งอาจตีความได้ว่าในช่วงแรกและช่วงท้ายๆ ของการเกิดปฏิกิริยาอาจถูกจำกัดด้วยอัตราการถ่ายโอนมวล และในช่วงกลางๆ ซึ่งเกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็ว เป็นการควบคุมด้วยจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งหากระบบมีอัตราการกวนผสมที่ดี เราจะไม่พบการถูกควบคุมด้วยการถ่ายโอนมวลในช่วงแรกก็ได้

 

นักวิจัยบางคนพบว่าหากใช้อัตราส่วนเชิงโมลของแอลกอฮอล์สูงเกินไป ร้อยละการเปลี่ยนสุดท้ายจะลดลง อันเนื่องมากจากอิทธิพลการเจือจาง ซึ่งสารเข้าทำปฏิกิริยาจะเจอกับตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ได้ยากขึ้น เพราะการทดลองส่วนใหญ่จะใช้ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาคงตัวในขณะที่แปรเปลี่ยนสัดส่วนเชิงโมล

 

ในการปฏิบัติจริง เราจะใช้สัดส่วนแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม ที่ไม่มากจนเกินไป เพราะการใช้แอลกอฮอล์ที่มากจะมีค่าใช้จ่ายในการแยกคืนทั้งด้านงบการลงทุนสร้างเครื่องมือและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มกราคม 2555 17:09 แก้ไข: 05 มกราคม 2555 17:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ