นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 2280
ความเห็น: 0

PSU ไบโอดีเซล 57: กระบวนการเอสเตอริฟิเคชัน (Esterification) ต่อ

อิทธิพลของความชื้นและกรดไขมันอิสระ

Canakci และ Gerpen (2001) อ้างโดย Mangesh et al. (2006) ศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยากรดซัลฟิวริก ด้วยสัดส่วนเชิงโมลเมทานอลต่อน้ำมันเท่ากับ 6: 1 ปริมาณกรดซัลฟิวริก 3 wt% อุณหภูมิ 60 °C ในเวลา 96 ชั่วโมง โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแสดงดังตารางต่อไปนี้

 

Parameter

FFA (%)

Water (%)

Conversion (%)

Effect of FFA

5

0

~90

10

0

~88

15

0

~80

20

0

~73

33

0

~60

Effect of Water

0

0.1

~92

0

0.5

~90

0

1

~82

0

3

~32

0

5

~5

 

ในการทดลองนี้ได้แสดงอิทธิพลของ FFA และน้ำ ต่อปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันและเอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรดอย่างชัดเจน กรดไขมันอิสระจะเกิดปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันได้รวดเร็วกว่าปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของไตรกลีเซอไรด์ ในการทำดุลมวล FFA จำนวน 5, 10, 15, 20 และ 33 wt% หากคิดเป็นกรดปาล์มมิติก จะทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันได้น้ำ 0.35, 0.70, 1.05, 1.40 และ 2.32% ตามลำดับ ซึ่งดูเหมือนไม่มาก แต่หากพิจารณาเป็นจำนวนโมลของน้ำแทน เราจะได้ตัวเลขที่น่าประหลาดใจ เพราะบนฐานการคำนวณ 100 กิโลกรัมของสารป้อนซึ่งมีน้ำมัน(น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 840) จำนวน 67 กิโลกรัม จะมีค่าประมาณ 80 โมล และกรดปาล์มมิติก 33 กิโลกรัม จะคิดได้เป็น 129 โมล และหากกรดปาล์มมิติกเกิดปฏิกิริยาเป็นเอสเตอร์หมดก็จะเกิดเป็นน้ำจำนวน 129 โมลเช่นกัน ซึ่งมากกว่าจำนวนโมลของไตรกลีเซอไรด์เริ่มต้น ดังนั้นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเตอร์ที่ย้อนกลับไปเป็นกรดไขมันอิสระและแอลกอฮอล์ จึงมีอิทธิพลที่สูงมากในการหยุดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันและเอสเตอริฟิเคชัน

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มกราคม 2555 18:12 แก้ไข: 03 มกราคม 2555 18:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ