นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ก้าวเดินสู่หลักสูตรป.ตรีเน้นวิจัย อาจารย์ก็เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ นักศึกษาก็เก่งที่จะเรียนรู้

ท่านอธิการบดีเคยเล่าว่าสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นในกรณีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยเน้นการวิจัยในเรื่องเล่าที่ 244(35/2554): 17-31 ตุลาคม 2554 ว่า ควรจะ"สร้างหลักสูตรป.ตรีเน้นวิจัย อาจารย์ก็เจริญก้าวหน้าทางวิชาการได้ด้วย นักศึกษาก็เก่งที่จะเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 16:14 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2554 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(820) ปลูกต้นไม้ในใจคน: ความสำเร็จใดๆ ในชีวิต คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเอาใจใส่

กิจกรรมเสริมรายวิชาการจัดการกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ปลูกต้นไม้ในใจคน: ความสำเร็จใดๆ ในชีวิต คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเอาใจใส่ แนวคิดหลัก: ต้นไม้คือชีวิต ชีวิตหนึ่งๆ ก็เป็นดังต้นไม้ที่แทงหน่อ ผลิช่อ ให้ดอก ออกผล และผ่านร้อน ฝน หนาว ตามฤดู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 30 ตุลาคม 2554 11:52 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2554 12:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การวิจัยระดับปริญญาตรี: ศักยภาพ โอกาสและความคาดหวัง

ปัญหาหนึ่งของคณะเล็กๆ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัว อย่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คือ จะ "ทำตัว" ให้สอดคล้องกับทิศทางหลักของมหาิวิทยาลัยอย่างไร ในภาวะของความไม่พร้อมครับ...คิดไปคิดมาบางครั้งก็เห็นว่า เป้าหมายการเป็นม... มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 25 สิงหาคม 2553 23:13 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2553 11:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (1) วาทกรรมว่าด้วยการบริหารแบบรวมศูนย์ [ใคร อะไร ทำไม และ อย่างไร]

วาทกรรมทางการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิด ล้วนมีฐานคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมหรืออำนวยประโยชน์ ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจะบอกได้ว่า "วาทกรรมแต่ละชุดล้วนมีจุดประสงค์ตามเป้าหมายของผู้สร้าง"............ มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 05 มิถุนายน 2553 13:47 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2553 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วันนี้พวกเราชาวสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้มีโอกาสดีในการเข้าร่วมงานเล็กๆ แต่่บรรยากาศน่ารัก น่ายิ้มครับวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์งานนี้ถึงแม้บุคลากรได้เข้าร่วมไม่มากนัก แต่ผมคิดว่าคนที่เข้าร่วมงาน คงจะพกรอยยิ้ม ความประทับใจ และพุงกางจากขน... มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 15 มกราคม 2553 16:39 แก้ไข: 15 มกราคม 2553 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของโครงการเพิ่ม Ph.D. 50% คืออะไร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายเพิ่มจำนวนอาจารย์ในระดับปริญญาเอก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ซึ่งหนึ่งในโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่และี่เป็นรูปธรรมมากที่สุดโครงการหนึ่งคือ โครงการเพิ่ม Ph.D. 50% ผมคนหนึ่งล่ะครับ...ที่สนับสนุนนโยบายนี้เต็ม... มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2552 16:59 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2552 22:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) บรรยากาศสบายๆ แต่ได้งานนะ...จะบอกให้

หลังจากที่พวกเรา คณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เสียสละเวลาในวันเสาร์ประมาณสามสี่ครั้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ช่วยกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะและวางรากฐานการทำงานร่วมกัน ต้นเดือนนี้ พวก... มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2552 12:50 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 12:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ทำไมปัญหาขาดแคลนอาจารย์ จึงเป็นปัญหาซ้ำซาำก

คณะสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ (เช่น การจัดการ) หาอาจารย์ยากมาก โดยเฉพาะในบางสาขาวิชาเราขาดแคลนอาจารย์ มานานแล้ว และ ไม่มีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะได้รับแก้ไขด้วยวิธีการเดิมๆเราได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การรับอาจารย์ (รับอาจารย์ที่จบ PhD มาแล้วและบรรจุทันที) ... มีต่อ »
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 01 ตุลาคม 2552 14:21 แก้ไข: 01 ตุลาคม 2552 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) จดหมายจากนักศึกษาผู้นั้น

หลังเที่ยง ผมไปธุระข้างนอก กลับเข้ามาที่ห้องทำงาน เห็นนมตราหมีหนึ่งแพ็คกับจดหมายฉบับหนึ่งวางไว้บนโต๊ะทำงาน................................................To อ. สุวิต ข้าพเจ้านางสาวกรแก้ว ไชยรัตน์ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้เข้ามาพบอาจารย์แต่อาจารย์ไม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 17 กันยายน 2552 15:53 แก้ไข: 17 กันยายน 2552 15:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) กลับบ้าน

เผลอแป็บเดียว เวลาก็ผ่านไปสองเดือนกว่าแล้วครับหลายคนถาม (ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย...และสงสัย)ครับ... ผมยัีงเรียนไม่จบปริญญาเอกหรอกครับ ผมกลับมาทำงานที่ มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประมาณปลายเดือนมิถุนายน หลังจากที่ได้ส่งเล่ม Thesis เรียบร้อยแล้ว ที่เหล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ล.ลิงไต่หลังแกะ   สร้าง: 15 กันยายน 2552 16:32 แก้ไข: 15 กันยายน 2552 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]