นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 56 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทบทวนวรรณกรรมกับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2188 1
Responding to reviewer comments (ฉบับเอาฮา จริงๆ) 1622 5
โฉมหน้าใหม่การบริการวิชาการ...บทเรียนจาก UKM 24 1585 4
วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals 5272 6
ทบทวนวรรณกรรมอย่างไร ไม่ให้เชย 2766 2
ทำไมต้อง “ทบทวนวรรณกรรม” - Literature review 4870 1
How to Write a Conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของบทความวิจัย] 10663 0
นักวิจัยสังคมศาสตร์มือใหม่เลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร [คำแนะนำฉบับเอาใจมหาวิทยาลัย] 2215 0
การเขียน "บทนำ - Introduction" [The CARS, Create A Research Space] 12336 4
การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร 1850 2
ตัวอย่างการเขียน "อภิปรายผลการวิจัย" ที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ 20703 0
การอภิปรายผลการวิจัย ยาขมสำหรับใครๆ อีกหลายคน 1674 1
กับดัก Competency 902 1
ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS & เว็บ Scimago ได้อย่างไร 7100 6
บทคัดย่อ (abstract) คืออะไร และจะเขียนอย่างไร 88253 17
Business Schools in Thailand: Ranking by Research Outputs 1971 0
ตีพิมพ์อะไร...ที่ไหน ในสาขาบริหารธุรกิจ 2014 0
จะ update ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้จากไหน 2459 2
ตีพิมพ์...แล้วได้อะไร? 1578 2
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Thomson มีคุณภาพเหนือชั้นกว่า จริงๆ หรือ (คำตอบ คือ ไม่น่าจะใช่อย่างนั้น) 3744 4
ก้าวเดินสู่หลักสูตรป.ตรีเน้นวิจัย อาจารย์ก็เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ นักศึกษาก็เก่งที่จะเรียนรู้ 2351 2
ปลูกต้นไม้ในใจคน: ความสำเร็จใดๆ ในชีวิต คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความเอาใจใส่ 82895 820
การวิจัยระดับปริญญาตรี: ศักยภาพ โอกาสและความคาดหวัง 4690 3
วาทกรรมว่าด้วยการบริหารแบบรวมศูนย์ [ใคร อะไร ทำไม และ อย่างไร] [R] [C] 162 1
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1433 1
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของโครงการเพิ่ม Ph.D. 50% คืออะไร 2484 1
บรรยากาศสบายๆ แต่ได้งานนะ...จะบอกให้ 2222 4
ทำไมปัญหาขาดแคลนอาจารย์ จึงเป็นปัญหาซ้ำซาำก 1880 2
จดหมายจากนักศึกษาผู้นั้น 2236 13
กลับบ้าน 1184 3
ชื่อ [MBA - MM - MPhil - MSc - MA] นั้นสำคัญฉะไหน 9166 3
ใจ กาย และการป่ายปีนเขา...ลูกนั้น 1366 4
กลัวมั๊ยที่จะเขียน...ให้คนอื่นอ่าน 1890 8
สองปีเต็มกับเส้นทางสายปริญญาเอก (ของลิงซนๆ ตัวนี้) 5827 5
เท่าไรดีนะ... สำหรับค่าตอบแทนในการตีพิมพ์หนึ่งบทความในวารสารวิชาการชั้นนำ 1969 1
หลากหลายทางเลือกในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4694 7
เมื่อเราก้าวข้ามเส้นที่มองไม่เห็น 1287 3
ชีวิต… ไม่มากและไม่น้อยไปกว่านี้ (อีกแล้ว) 1391 2
เลือกที่จะไม่คิด (ดีกว่า) 2060 2
การปรับโครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี: จากหลักคิดสู่การปฏิบัติ 1554 1
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 3: องค์กรคือกลุ่มคนที่ “ผลักดัน + ช่วย + บูรณาการ” ทำให้พันธกิจสำเร็จ ลุล่วง] 2015 4
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 2: โครงสร้างการบริหารควรถูกกำหนดโดยหน้าที่งาน] 1476 2
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิด ข้อที่ 1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเพียงองคาพยัพหนึ่งของสังคมไทย] 1484 1
โครงสร้างวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี [หลักคิดและแนวการปฏิบัติ] 1593 2
ปรับรื้อหรือปรับสร้าง [โครงสร้างใหม่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี] 2150 12
"PhD by Thesis" or "PhD by Publication" 3867 11
ลุกขึ้นหน่อยครับ และดูสิว่า “คุณกำลังนั่งทับเก้าอี้นวมหรือเก้าอี้หนาม” 1453 2
แนะนำหนังสือ : การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4416 12
ความสงสัยใคร่รู้กำลังนำเราไปไหน 1584 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -- เอกสารประกอบคำบรรยายชุด Balanced Scorecard [R] 14 0
กระบวนทัศน์กับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 2376 3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -- เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7644 16
อย่าคิดนะว่า ปริญญาเอกที่ไหน ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ 17177 35
กาลครั้งนานมาแล้ว โลกทัศน์ที่บิดเบี้ยวของบัณฑิตศึกษาได้เกิดขึ้นในประเทศไทย 1924 1
เรียนปริญญาเอกให้สนุกและได้ผลงานที่น่าทึ่ง จะทำได้ยังไงเนี๊ย 6520 8
“ด้วยทุนสองล้านบาท จะไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ไหนดีเนี้ย” 8203 14