นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5823
ความเห็น: 6

วารสารสุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ - Beall’s list of predatory publishers & journals

การที่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจเป็นเพราะนักวิชาการมองเป้าหมายการตีพิมพ์ผิดเพี้ยนไป มองหา "ผลสำเร็จ" มากเกินไป จนละเลย "วิธีการ"

โลกทุนนิยมมีเกือบทุกอย่างไว้ซื้อขาย ถ้ามี Demand ก็มี Supply หรือ vice versa ไม่เว้นแม้แต่โลกของนักวิชาการที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่ “ดูเหมือน” มีชื่อเสียงได้ด้วยการจ่ายเงินแทนการรีวิวอย่างเข้มข้นตามวิถีปกติของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นโดยวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทางวิชาการอย่างที่ควรจะเป็นตามภารกิจ (Mission) การจัดตั้งวารสารวิชาการหรือสำนักพิมพ์และอาจเข้าข่ายการหลอกลวงเพื่อหารายได้จากนักวิชาการอย่างเราๆ

จริงๆ เรื่องนี้ปรากฏในวงวิชาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว คือ Jeffrey Beall นักวิชาการจาก University of Colorado Denver ที่ได้สืบสวนวารสารและสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยการส่งบทความเก๊ กุผลการทดลองที่สามารถตรวจสอบได้อย่างไม่ยากนัก ไปขอตีพิมพ์ในวารสาร online open-access ซึ่ง Beall ได้รายงานเรื่องนี้ไว้ในวารสาร Science

ท่านที่สนใจรายละเอียด ติดตามอ่านภาคภาษาไทยได้จาก "ที่นี่" ครับ

Beall ได้นำบทเรียนจากการทดลองดังกล่าวมาสร้าง “คู่มือ” แนะนำนักวิชาการอย่างเราๆ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวารสารประเภท “จ่ายดี ได้ตีพิมพ์แน่”และไม่ได้คำนึงถึงความเข้มข้นเชิงวิชาการมากนัก โดย Beall ใช้คำว่า “potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers & journals” ซึ่งรายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏรายชื่อใน Beall’s list of predatory publishers & journals จะถูกปรับปรุงเสมอๆ โดยมีการถอนออก หรือเพิ่มเข้าไปใหม่ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

LIST OF STANDALONE JOURNALS สามารถดูได้จาก “ที่นี่

http://scholarlyoa.com/individual-journals/

 

LIST OF PUBLISHERS  สามารถดูได้จาก “ที่นี่

http://scholarlyoa.com/publishers/

จาก List ดังกล่าวพบว่ามีบางวารสารที่มีชื่ออยู่ใน Beall’s list ปรากฏหรือเคยปรากฏชื่อในฐานข้อมูลชั้นนำอย่าง SCOPUS ดังนั้น การเลือกพิจารณาวารสารและสำนักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์บทความทางวิชาการซักเรื่อง คงจะดูแค่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว อย่างที่ผมเคยให้คำแนะนำไว้ "ที่นี่" คงจะไม่ได้แล้ว คงต้องดูด้วยว่าวารสารนั้นเป็นวารสารต้องห้ามที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list หรือไม่ ถ้าใช่ก็ควรหลีกเลี่ยง

ด้วยความที่ผมอยากลอง ว่าจริงอย่างที่ "เขา" ว่าไว้หรือไม่ ผมได้ทดลองส่งบทความวิชาการชิ้นหนึ่งไปให้วารสาร online ฉบับหนึ่งในสายบริหารธุรกิจและการจัดการที่ปรากฏอยู่ใน Beall's list พิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารดังกล่าว เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS - Scimago Q3 ด้วย ปรากฏว่า ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ได้รับข้อมูลตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งเป็นอีเมล์ตามปกติครับ ผมต้องเข้าไปเช็คเองในเว็บไซต์ของวารสาร ผลปรากฏว่า status ขึ้นว่า "initial acceptance" และ รอการจ่ายเงิน สิ่งที่ผิดสังเกต คือ วารสารนี้มีที่อยู่ติดต่อที่ให้ไว้เป็น "ประเทศสหรัฐอเมริกา" แต่สถานที่ที่ให้โอนเงินไป กลับเป็น "ประเทศปากีสถาน" ช่างน่าสงสัยจริงๆ

ผมเลยลองส่งอีเมล์ไปถึงวารสารว่า "ไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายเงินค่า publication fees ด้วย เพราะใน author guidelines ไม่ได้ระบุไว้ และผมไม่ได้เตรียมเงินไว้จะทำอย่างไรดี" โดยในเว็บไซต์ระบุว่าจดหมายจะถูกตอบกลับภายใน one business day แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอีเมล์ใดๆ ตอบกลับมา ต่อมาผมได้ถอนบทความออกจากการพิจารณา สิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างคือ ในเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆ เกี่ยวกับ status การ submit บทความไว้เลย ซึ่งแตกต่างจากสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่เคย submit บทความไป ซึ่งจะมี history ของแต่ละบทความอย่างชัดเจน

ครับ... ผมได้ลองด้วยตนเอง พบว่าวารสารเหล่านี้มีอยู่จริง

ผมได้ติดตามข่าวล่าสุดในเว็บไซต์ http://scholarlyoa.com พบข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับผลพวงของการตีพิมพ์งานวิชาการในวารสารเก๊เหล่านี้ ซึ่งเป็นข่าวของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ ที่ถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเคยตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารเหล่านี้และได้นำผลงานดังกล่าวไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ถึงแม้จะยังไม่มีเรื่องราวทำนองนี้ในประเทศไทย แต่ผมคิดว่าใครก็ตามได้อ่านข่าวนี้ คงไม่คิดจะเอาหน้าที่การงานมาเสี่ยงกับเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นนี้

การที่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง อาจเกิดจากสาเหตุเบื้องต้น 2 ประการครับ อย่างแรก คือ "ความไม่รู้" เห็นว่าเป็นวารสารนานาชาติก็น่าจะ OK หมด ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรมากมายนัก อย่างที่สองอาจเป็นเพราะนักวิชาการมองเป้าหมายของการตีพิมพ์ผิดเพี้ยนไป มองหา "ผลสำเร็จ" มากเกินไป จนละเลย "วิธีการ" ซึ่งจริงๆ แล้ว การตีพิมพ์เมื่อมองในแง่ของกระบวนการแล้ว น่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมากๆ สำหรับการก้าวหน้าในงานวิชาการ เพราะเป็นกระบวนการ "สนทนา" กับนักวิชาการต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆ ลับคมสมองเตรียมความพร้อมในการเป็นนักวิชาการผู้ลุ่มลึกในศาสตร์ ถ้าปราศจากกระบวนการ review ที่เข้มข้น การตีพิมพ์คงได้ประโยชน์เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง

เราลงทุนลงแรงกับการทำวิจัยไปมากกว่า 100% จะเอาผลตอบแทนเพียงแต่ 49% เท่านั้นหรือ

ขณะ นี้ หลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีนโยบายชัดเจนแล้ว ที่จะไม่ Rewards การตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ และ คปก.ไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสํานักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall's List of Predatory, Open-Access Publishers & Journals นี้ด้วย ต่อไปอาจได้เห็นข่าวว่ามีการ ไม่รับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้


หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2557 23:03 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2557 23:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 MK, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน(ไม่เก่า)..ค่ะ คุณ ล.ลิงไต่หลังแกะ...

มีประโยชน์มากครับ

  • กรณี อ.ล.ลิงไต่หลังแกะ เป็นไปได้เหมือนกันว่าเวปนั้นอาจจะถูก Phishing ก็ได้ คือให้โอนเงินไปยังบัญชีของ Phisghinger หรือ Hacker ที่เจาะระบบเวปนั้นเข้า
  • ผมเห็นด้วยครับว่า เราคงต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องคุณภาพ มากกว่าวาสารทึจ่ายแรงและตีพิมพ์เร็ว

อิอิอิ

เราเอง

 

ดูหลายๆ ปัจจัยประกอบ น่าจะไม่ใช่ Phishing ครับ แต่คงต้องตรวจสอบให้ดีก่อนหลวมตัวตีพิมพ์ journal ใดๆ ครับ

Ico48
รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ [IP: 171.5.246.212]
25 กันยายน 2558 23:32
#103916

เขียนดี และชัดเจนมากเลยค่ะ เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยค่ะ และขออนุญาตแชร์บทความนี้/ คำพูดบางส่วนนะคะ

Ico48
ทศพร มะหะหมัด [IP: 171.96.183.204]
23 กุมภาพันธ์ 2559 22:42
#104739

ฝรั่งมันก็สร้างมาตฐานของมัน ของมันเองก็ใช่ว่าจะดี ผมว่าน่าจะดูที่เนื้องานด้วยนะครับ และเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการ ก็ควรดูที่เนื้องาน ใจกว้างอีกนิดก็คงดี วารสารนานาชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลมีคุณภาพก็ยังมี แต่ถ้าขโมยงานเค้ามา ปลอมแปลงก็น่าเห็นใจครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.252.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ