นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 11288
ความเห็น: 0

How to Write a Conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของบทความวิจัย]

การเขียนบทสรุป (conclusions) ของบทความเชิงวิชาการ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่พอจะนำมาเป็น guideline ได้ครับ ว่าต้องเขียนในประเด็นใดบ้าง

นักวิจัยสังคมศาสตร์อย่างเราๆ พยายามเขียนบทความวิจัยมาตั้งนานสองนาน จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายของบทความวิจัยแล้ว ประมาณว่า อีกนิดเดียวก็จะจบบทความได้แล้ว แต่...บางครั้ง ก็มีปัญหาครับว่าจะเขียนบทสรุป (conclusions) อย่างไรให้สวยงาม

สรุป [ก.] ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นๆ ไป [น.] ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง

ลองคิดง่ายๆ ครับว่า ถ้าท่านมีเวลาซัก 5-10 นาทีเพื่อนำเสนอบทความของท่านในเวทีใดๆ จากเนื้อหางานวิจัยทั้งหมด ท่านจะใช้เวลา 5-10 นาทีนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างไรให้ผู้รับฟังได้เข้าใจและเข้าถึงงานวิจัยของท่าน

นักวิจัยบางคน (โดยเฉพาะมือใหม่ อย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี) อาจจะสับสนครับว่าอะไรบ้างที่ควรจะปรากฎในบทสรุป (conclusions) บางคนถามตรงๆ เลยว่า บทคัดย่อ (abstract) กับบทสรุป (conclusions) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร

บทคัดย่อกับบทสรุป ต่างกันครับ (ถ้าอยากรู้ว่าจะเขียนบทคัดย่ออย่างไร อ่านได้ "ที่นี่" ครับ)

การเขียนบทสรุป (conclusions) ของบทความเชิงวิชาการ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่พอจะนำมาเป็น guideline ได้ครับว่า จะต้องเขียนในประเด็นใดบ้าง

ก่อนอื่นเลย ในบทสรุปของบทความเชิงวิชาการ เราควรจะกล่าวถึงความสำคัญหรือที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้อีกครั้งหนึ่ง (so what?, who cares?) เป็นการระลึกเตือนผู้อ่านอีกครั้งครับว่า เรื่องที่กำลังอ่านอยู่สำคัญอย่างไร

จากนั้น ก็นำเสนอคำถามหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่จะชี้ให้เห็นว่าเราตอบคำถามวิจัยดังกล่าวอย่างไร

ต่อมา คือ การสรุปผลการวิจัยโดยเราต้องเขียนผลการวิจัยใหม่ให้สั้น กระชับโดยอาจชี้ให้เห็นเฉพาะผลการวิจัยที่เด่นๆ เท่านั้นและอาจเขียนล้อไปกับคำถามหรือวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าเราได้ตอบคำถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ครบทุกข้อแล้ว และที่สำคัญเราต้องไม่เขียนเปิดประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยถูกกล่าวในบทความวิจัยนี้มาก่อนเลย เพราะอาจทำให้ผู้อ่านมึนงงและไม่สามารถเชื่อมต่อสิ่งที่อ่านเจอกับเนื้อหาของบทความวิจัยที่ผ่านมาได้

เมื่อนำเสนอผลการวิจัยแล้ว เราจะชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยมีคุณูปการต่อวงวิชาการและคุณค่าต่อสังคมอย่างไรและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการหรือนักปฏิบัติที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร งานวิจัยบางชิ้นอาจเน้นที่การสร้างคุณค่าทางวิชาการ แต่งานวิจัยบางชิ้นอาจเน้นที่การสร้างประโยชน์ในการนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสังคม

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอข้อจำกัดของงานวิจัยชิ้นนี้ (limitations) ซึ่งเป็นการเตือนผู้อ่านให้ระมัดระวังเมื่ออ่านหรือตีความงานวิจัยชิ้นนี้ นอกจากนั้นการอภิปรายข้อจำกัดของงานวิจัยจะช่วยนักวิจัยท่านอื่นๆ ให้วางแผนการวิจัยอย่างรอบคอบมากขึ้นถ้าต้องทำวิจัยในประเด็นเดียวกันหรือใช้ระเบียบวิธีที่คล้ายคลึงกัน

ท้ายสุด เราต้องชี้ให้เห็นโอกาสในการทำวิจัยที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยชิ้นนี้ (future research) โดยการแนะนำคำถามวิจัยใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้ต่อยอดจากงานวิจัยชิ้นนี้

การนำเสนอบทความวิจัยบางชิ้น อาจเน้นเรื่องการนำเสนอโอกาสในการวิจัยในอนาคต (future research) ไว้เป็นพิเศษ เนื่องจากผลการวิจัยชิ้นนั้นได้เปิดโลกใหม่ของการวิจัยที่อาจจะไม่เคยปรากฎมาก่อน หรือ บทความวิชาการ (literature review) บางประเภท เช่น the scoping review ซึ่งนำเสนอและสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอทิศทางการวิจัยในอนาคต (set an agenda for the future research) ก็อาจเน้นนำเสนอโอกาสในการทำวิจัยในอนาคตเช่นกัน

............................................................

โดยปกติแล้ว เมื่อผมสนใจบทความใดๆ ผมจะอ่านบทคัดย่อก่อน และถ้าบทความนั้นๆ น่าสนใจมากพอ ผมจะเริ่มด้วยการอ่านบทสรุป ก่อนที่จะเริ่มอ่านบทความใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ (ถ้าไม่เบื่อซะก่อน)

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 สิงหาคม 2556 22:26 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2556 12:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ