นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2620
ความเห็น: 0

นักวิจัยสังคมศาสตร์มือใหม่เลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร [คำแนะนำฉบับเอาใจมหาวิทยาลัย]

คำถามที่อาจเกิดขึ้นตอนนี้ คือ "แล้วเราจะเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร"

ผมได้พูดคุยกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิจัยสังคมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยจากวิทยาเขตอื่นๆ เป็นครั้งคราวและบางครั้งได้มีโอกาสบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ตีพิมพ์งานวิชาการทางสังคมศาสตร์

นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์มี tradition มายาวนานในเรื่องการตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถึงแม้จะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ tradition การตีพิมพ์โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติน่าจะอยู่ในระยะตั้ง ไข่ (ก. สอนยืน)

ตีพิม์...อะไร ทำไม ที่ไหน อย่างไร จึงยังคงเป็นคำถามพื้นฐานสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักวิจัยสังคมศาสตร์จำนวนไม่น้อย

.........................................................

ใครที่สนใจหาคำตอบสำหรับคำถาม "จะตีพิมพ์อะไร" สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ

จะตีพิมพ์อะไร...ที่ไหนสาขาบริหารธุรกิจ

สำหรับ คำถาม "ทำไมควรต้องตีพิมพ์" ก็สามารถหาอ่านได้ที่นี่ครับ

ตีพิมพ์...แล้วได้อะไร?

การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

ส่วนคำถามว่าจะตีพิมพ์อย่างไรและคำแนะนำในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นั้นกำลังถูกทะยอยเขียนออกมาทีละตอนๆ ครับ

บทคัดย่อ (abstract) คืออะไร และจะเขียนอย่างไร

การเขียน "บทนำ - introduction" [The CARS, Create A Research Space]

จะ update ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้จากไหน

การอภิปรายผลการวิจัย ยาขมสำหรับใครๆ อีกหลายคน

ตัวอย่างการเขียน "อภิปรายผลการวิจัย" ที่ใครๆ ก็ทำได้ง่ายๆ

How to write a conclusion - การเขียนบทสรุป [ปิดฉากสุดท้ายของงานวิจัย]

สำหรับคำถามที่ว่า "จะตีพิมพ์ที่ไหน" ผมเคยเขียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตีพิมพ์ไว้บ้างครับ

ทำไม และอย่างไร กับการไป international conference

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Thomson มีคุณภาพเหนือชั้นกว่าจริงๆ หรือ

ค้นหาวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS และ Scimago อย่างไร

...........................................................

เท่าที่ได้พูดคุยกับนักวิจัยสังคมศาสตร์หลายท่าน ทำให้ได้รู้ว่า นักวิจัย ยังคงสับสนอยู่ไม่น้อยกับการตีพิมพ์ใน "วารสารระดับนานาชาติ"

บางคนคิดว่าแค่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะ OK แล้ว หลายคน (ด้วยความอ่อนประสบการณ์) ไม่ได้สนใจศึกษาคุณภาพของวารสารก่อนการตีพิมพ์ ทำให้เป็นที่น่าเสียดายยิ่งเพราะบทความบางชิ้นมีคุณภาพดีทีเดียวแต่กลับไปปรากฎในวารสารที่มีกองบรรณาธิการที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ authors ประมาณว่า authors ส่งไปอย่างไรก็ตีพิมพ์ให้อย่างนั้น ไม่มีการ review (ขอย้ำว่าไม่มีการ review) ไม่มีการปรับแก้ format ให้เหมาะสมหรือปรับแก้การใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทำให้คุณภาพงานของเราที่ปรากฎในวารสารซึ่งควรจะดูดีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่ส่งไปตีพิมพ์กลับดูแย่ลงเมื่อมันไปปรากฎในสายตาของผู้อ่านทั่วโลก โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในวงวิชาการเดียวกับเรา

คำถามที่อาจจะเกิดตอนนี้ คือ "แล้วเราจะเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์อย่างไร"

หลายคนคงมีวิธีการของตนเองและมีผู้รู้หลายท่านทีเดียวที่เขียนคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกวารสารระดับนานาชาติ สำหรับผมมีวิธีคิดและวิธีการง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกตีพิมพ์เฉพาะในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Thomson หรือ SCOPUS & Scimago เท่านั้น ถึงแม้ผมจะพบมีบางวารสารที่มีคุณภาพสูงแต่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว เช่น วารสาร Financial Accountablity & Management ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลใดๆ เลย แต่กลับถูกยกย่องให้เป็นวารสารเกรด A ในสาขา Public accounting & financial management ของทั้งออสเตรเลียและยุโรปบางประเทศ ผมก็จะเลือกไม่ตีพิมพ์ครับ (ซึ่งถ้าเลือกก็ไม่แน่จะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่) การเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Thomson หรือ SCOPUS ไม่เพียงแต่จะทำให้นักวิจัยมือใหม่มั่นใจได้ว่าวารสารเหล่านั้นได้ถูกคัดเลือกมาแล้วระดับหนึ่งว่าเป็นวารสารระดับคุณภาพแต่การตีพิมพ์จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยเพราะฐานข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เพื่อจัดลำดับคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากผลงานการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็จูงใจให้พวกเราตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งถ้าเราสามารถตีพิมพ์บทความในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ มหาวิทยาลัยก็จะมีรางวัลให้ประมาณ 27,000-30,000 บาท สำหรับบทความแรก และสำหรับนักวิจัยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้เพิ่มเติมอีก 50,000 บาท ซึ่งก็นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว (ผลจากการตีพิมพ์ paper แรก สามารถดาวน์รถคันใหม่ได้เลยครับ) ตีพิมพ์ทั้งทีน่าจะได้ประโยชน์หลายทางหน่อยนะครับ

2. เลือกตีพิมพ์ในวารสารที่เราอ่านเป็นประจำ (ถึงแม้จะไม่ใช่วารสารเกรด A หรือ top five ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ) ซึ่งวารสารที่เราอ่านเป็นประจำโดยปกติแล้วก็น่าจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการของเรา และถ้าเราอ่านเป็นประจำ เราก็จะซึมซาบแนวการเขียน (writing style) ซึมซับคุณภาพทางวิชาการจากวารสารเหล่านั้นโดยอัตโนมัติและเราก็น่าจะพอ get ได้ว่าจะทำอย่างไรให้บทความของเราพอจะส่งเข้าประกวดได้ และที่สำคัญอีกอย่าง คือ เราอ่านของคนอื่นมาเยอะแล้ว น่าจะถึงเวลาต้องเขียนให้คนอื่นอ่านเป็นการตอบแทนบ้างน่ะครับ สำหรับบางคนที่ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะส่งไปตีพิมพ์วารสารไหน ผมดูง่ายๆ คือ เลือกวารสารที่เราอ้างอิงผลงานในบทความนั้นๆ ซึ่งการันตีว่า aim & scope ของวารสารน่าจะ fit กับบทความของเรา แต่ถ้าให้แน่ใจ เราต้องเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของวารสารนั้นๆ ว่า aim & scope ตรงกับเนื้อหาบทความของเราหรือไม่

3. ถ้าผมไม่รีบใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เช่น เอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือ เอาผลการตีพิมพ์ไปช่วยให้คณะผ่านตัวบ่งชี้ ผมก็จะลองส่งไปตีพิมพ์ในวารสารที่เข้มข้นมากกว่า ซึ่งอาจจะมี impact factor สูงกว่า (กรณี ISI) หรืออยู่ใน quartile สูงกว่า (กรณี SCOPUS) แต่ทั้งนี้ วารสารเหล่านี้มักจะมีความเข้มข้นมากกว่าในการ review และใช้เวลานานกว่าในการตอบรับการตีพิมพ์ (บางกรณีต้องแก้ไข 2-3 ครั้งก่อนได้รับการตีพิมพ์) และบางครั้งอาจจะโดน reject ในรอบหลังๆ ก็ได้ครับ ซึ่งจะเป็นการเสียเวลา (แต่ได้คุณค่าและบทเรียนสำคัญ) โดยส่วนตัวแล้วผมถือคติว่า reject เป็นเรื่องปกติของชีวิตนักวิชาการ (แต่ถึงแม้จะรีบอย่างไร วารสารที่จะตีพิมพ์ก็ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI Thomson หรื SCOPUS นะครับ)

นักวิจัยที่จะดูว่า journal ที่เราจะส่งตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ สามารถดูได้จากนี้ครับ

ฐานข้อมูล ISI Thomson (Social Sciences Citation Index)

ฐานข้อมูล SCOPUS & Scimago

บันทึกนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคำแนะนำเบื้องต้น สำหรับมือใหม่หัดเขียน ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อนักวิจัยแต่ละคนตั้งไข่ได้แล้ว ก็จะมีลู่ทางและ style เป็นของตนเองและพลิ้วได้อีกหลายตลบ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 23:25 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2556 11:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.71.23
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ