นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 12794
ความเห็น: 4

การเขียน "บทนำ - Introduction" [The CARS, Create A Research Space]

การเริ่มต้น (เขียนบทนำ) ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การเขียนบทความวิชาการ รายงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ให้น่าอ่านตั้งแต่บทแรกดูเป็นเรื่องที่ท้าทายนักวิจัยและนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ บทแรกจะเป็นหลักประกันครับว่าเนื้อหาส่วนที่เหลือจะน่าสนใจเพียงใด ถ้าบทแรกก็น่าเบื่อซะแล้ว บทอื่นๆ คงไม่ต้องพูดถึง บทแรกเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านตื่นเต้นไปกับคำบอกเล่าของนักวิจัยถึง "เหตุและผลของการวิจัยหัวข้อนี้"

นักวิจัยรุ่นเก๋าคงไม่ต้องการ guideline อะไรหรอกครับ นักวิจัยหลายคนคงพลิ้ว (advance) ได้อีกหลายตลบ แต่สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือลูกศิษย์ลูกหาของเราหลายคน (หรืออาจจะเกือบทุกคน) ถามหา guideline ครับ

ผมขอแนะนำวิธีการเขียนบทนำ (introduction) ด้วยโมเดล CARS - Create A  Research Space ซึ่งน่าจะชัดเจนพอให้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ได้เดินตามแบบ step-by-step ทีเดียวครับ

โมเดลนี้สอนทั้งวิธีคิด (thought) การนำเสนอ (presentation) และการเขียน (writing) เลยทีเดียวครับ ประมาณว่า จับปากกาสอนเขียนบทนำตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายเลยทีเดียว

CARS model ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (MOVE) ที่เกี่ยวเนื่องในการเขียนบทนำ (introduction)

MOVE 1: ESTABLISHING A RESEARCH TERRITORY เริ่มด้วยการกำหนดขอบเขตงานวิจัยของเราให้ชัดเจน

 • STEP 1: CLAIMING CENTRALITY เริ่มบทนำด้วยการอ้างถึงความน่าสนใจหรือความสำคัญของหัวข้อวิจัยหรืออาจนำการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ถูกตีพิมพ์ในปัจจุบันมาอ้างถึงเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของหัวข้อวิจัย ซึ่งการเขียนใน STEP 1 นี้ จะคล้ายกับการเขียน Topic sentence ที่จะมีประโยคอื่นๆ ทำหน้าที่สนับสนุนตามมา and/or
 • STEP 2: MAKING TOPIC GENERALIZATIONS นอกจาก CLAIMING CENTRALITY แล้วนั้น เรายังสามารถเขียนอ้างถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่จะบ่งชี้สถานการณ์ปัจจุบันขององค์ความรู้ (knowledge) หรือการทำงานของนักปฏิบัติ (practice) หรือการพรรณนาความถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นที่มาของการทำวิจัย and/or
 • STEP 3: REVIEWING ITEMS OF PREVIOUS RESEARCH การนำเสนอผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาพอสังเขปเพื่อชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมามีการค้นพบอะไรบ้างและค้นพบโดยใครบ้างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้เห็นว่ายังมีช่องว่าง (gap) ของงานวิจัย

MOVE 2: ESTABLISHING A NICHE เมื่อทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนแล้ว ก็จะก้าวสู่การสร้างฐานให้งานวิจัยของเรา โดยการ

 • STEP 1a: COUNTER-CLAIMING การแนะนำให้เห็นถึงจุดอ่อนของงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุผลของการทำงานวิจัยเรื่องนี้ or
 • STEP 1b: INDICATING A GAP IN CURRENT RESEARCH การชี้ให้เห็นช่องว่าง (gap) ของงานวิจัยหรือการชี้ให้เห็นปัญหาในโลกความจริงที่รอการแก้ไขหรืออาจจะนำเสนอวิธีการมองปัญหาเดิมๆ ด้วยมุมมองใหม่ๆที่นักวิจัยในวงการมองข้ามหรือยังก้าวไปไม่ถึง or
 • STEP 1c: QUESTION RAISING การตั้งคำถามในประเด็นของความสมบูรณ์ของงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งอาจะเป็นเพราะงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในบางประเด็นทำให้เกิดคำถามวิจัยต่อเนื่องตามมา or
 • STEP 1d: CONTINUING A TRADITION การนำเสนอเป้าหมายของงานวิจัยที่จะช่วยขยายความทำให้องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (น่าจะประยุกต์ได้กับการนำเสนองานวิจัยประเภท me-too)

MOVE 3: OCCUPYING THE NICHE เมื่อสามารถสร้างฐานให้งานวิจัยของเราได้แล้ว ก็จะนำไปสู่การสร้างความกระจ่างชัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การนำเสนอเนื้อหาอื่นๆ ของงานวิจัยต่อไป

 • STEP 1a: OUTLINING PURPOSE [why?] ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะแนะนำวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานวิจัยซึ่งจะเป็นเหมือนเข็มทิศบอกแนวทางการทำวิจัย
 • STEP 1b: ANNOUNCING PRESENT RESEARCH [how?, where?, when?] นักวิจัยชี้ให้เห็นระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยที่วางไว้อย่างคร่าวๆ
 • STEP 2: ANNOUNCING PRINCIPLE FINDINGS นักวิจัยอธิบายผลการวิจัยที่สำคัญพอสังเขป (ซึ่งไม่ใช่ทุกวงวิชาการที่ใช้วิธีการนี้)
 • STEP 3: INDICATING RESEARCH ARTICLE STRUCTURE การอธิบายโครงสร้างของบทความเพื่อชี้ให้เห็นเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง (ซึ่งไม่ใช่ทุกวงวิชาการที่จะใช้วิธีการนี้)

ดูๆ แล้ว น่าจะพอเป็น guideline ได้นะครับ

การเริ่มต้น (เขียนบทนำ) ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

Source: Swales, J.M. 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Setting, Cambridge: Cambridge University Press.

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กรกฎาคม 2556 22:00 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 21:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ เอาหลักการไปแนะนำนักศึกษาได้แล้วครับ

Ico48
Ratchakorn [IP: 115.42.202.115]
22 พฤษภาคม 2557 16:00
#98359

ขอบคุณมากมาย กำลังปวดหัวมากกับการคิดว่าควรเขียนในลักษณะไหนดี ขอบคุณค่ะ

Ico48
Sareena [IP: 101.51.123.122]
24 กุมภาพันธ์ 2558 10:24
#102084

Thank you for your good guideline.

Ico48
๋๋JJ [IP: 1.4.215.17]
27 เมษายน 2558 00:16
#102853

ขอบคุณมากๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ