นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2220
ความเห็น: 1

การอภิปรายผลการวิจัย ยาขมสำหรับใครๆ อีกหลายคน

การอภิปรายผลการวิจัย คือ การโต้แย้งเชิงเหตุผลโดยมีผลการวิจัยเป็นกรอบในการโต้แย้ง

'จารย์ขา หนูไปไม่ถูกแล้วค่ะ

วิชาวิจัยทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาพัฒนาธุรกิจ นำมาซึ่งบทสนทนาที่น่าเห็นอกเห็นใจได้หลายๆ ครั้ง กว่าที่โครงงานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์

การอภิปรายผลการวิจัย ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยที่นักศึกษา "ไปไม่เป็น" แต่คงไม่ใช่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรอกครับ ที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับการอภิปรายผลการวิจัย ผมเชื่อว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางท่าน (หรืออดีตนักศึกษาท่านที่กำลังเขียนบันทึกอยู่นี้) ก็เคย "ไปไม่เป็น" กับคำนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

การอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนต่อจากที่นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจนกระทั่งได้ผลการวิจัยแล้ว

อภิปราย  [อะ-พิ-ปราย] ก. พูดแสดงความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, ในวิชาการพูด การอภิปราย เป็นแบบการพูดแบบหนึ่ง, เทียบคำ ( อก. discussion)

ถ้าการอภิปราย คือ การพูดคุย ปรึกษาหารือหรือชี้แจง การอภิปรายผลการวิจัยก็น่าจะไม่แตกต่างกัน

เราลองนึกภาพดูว่า เราพูดคุยกับเพื่อนสี่ห้าคน เรื่องว่า เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี สมมุติว่า เราเป็นได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ให้เป็นคนไปหาที่เที่ยว ว่าจะไปไหนกันดี และกลับมารายงานให้เพื่อนๆ ฟัง เมื่อเพื่อนๆ มากันครบทุกคน คุณก็เริ่ม "นำเสนอข้อมูล" โดยอธิบายสถานที่ที่คุณคิดว่าน่าจะไปเที่ยว เช่น คุณเสนอว่า น่าจะไปเชียงใหม่ และนำเสนอรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพื่อนๆ ฟัง

เพื่อนๆ ของคุณบางคนก็ประทับใจกับการนำเสนอของคุณ ให้เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมว่า "ทำไม" เชียงใหม่จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนไปเที่ยวครั้งนี้ เช่น นอกจากที่เที่ยวจะน่าสนใจแล้วเชียงใหม่ยังอากาศเย็นสบายด้วย แต่ก็ยังมีเพื่อนๆ บางคน ที่คิดว่า เชียงใหม่ยังไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก โดยเพื่อนๆ พยายามให้เหตุผลว่าทำไมเชียงใหม่ จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น ไกลจากบ้านเรา ค่าโรงแรมแพง เป็นต้น

จากสถานการณ์สมมุติดังกล่าว "การนำเสนอข้อมูล" เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบอกเพื่อนๆ ว่า เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับทริปนี้ คือ "การรายงานผลการวิจัย" และการที่คุณยกเหตุแม้น้ำทั้ง 5 มาประกอบว่า "ทำไม" ต้องเป็นเชียงใหม่ และการที่เพื่อนๆ บางคน "สนับสนุน" หรือ "ให้ความคิดเห็นแย้ง" การเสนอของคุณ คือ "การอภิปรายผลการวิจัย" นั่นเอง

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การอภิปรายผลการวิจัย อาจมี 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 1) การให้ความเห็นเพิ่มเติมของผู้วิจัย เพื่ออธิบายเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอบคำถามว่า ทำไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนั้น เช่น ผลการวิจัยบอกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักไม่กล้าความคิดเห็นในห้องเรียน นักวิจัย ก็อาจจะ "อภิปราย" ได้ว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะวิธีการเรียการสอนไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นมากนัก เป็นต้น ซึ่งการอภิปรายลักษณะนี้ จะเป็นการนำเสนอเหตุผลของคุณเอง อาจจะไม่มีการอ้างอิงใดๆ และ 2) การนำ "ผู้อื่น" มาร่วมสนับสนุนหรือโต้แย้งงานวิจัยของเรา เช่น ผลการวิจัยของเราน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบางแนวคิดทฤษฎี ในทางกลับกับ ผลการวิจัยของเราอาจขัดแย้งกับผลการวิจัยบางเรื่อง ซึ่งเราต้องอธิบายว่าความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากอะไร เช่น อาจจะเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการต่างสถานที่ ต่างเวลากันเป็นต้น ซึ่งในการอภิปรายลักษณะนี้ ต้องมีงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีมาอ้างอิงอย่างชัดเจน

ในการอภิปรายผลการวิจัยนั้น "ผลการวิจัยของคุณ" คือ "ตัวคุณ" ซึ่งคุณต้องให้ความคิดเห็นในเชิงเหตุผลเกี่ยวกับผลการวิจัยเพื่ออภิปรายงานวิจัยของคุณเอง และ "แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเรื่องอื่นๆ" เป็น "เพื่อนๆ" ของคุณ ที่อาจจะเห็นด้วยกับคุณ (และต้องอธิบายเชิงเหตุผลด้วยเช่นกันว่า เหตุด้วยเพราะอะไร) หรือ อาจเป็นเพื่อนที่เห็นต่างจากคุณ (ซึ่งต้องอธิบายเชิงเหตุผลด้วยเช่นกัน ว่าทำไมจึงเห็นต่าง) อาจกล่าวโดยสรุป ว่า "การอภิปรายผลการวิจัย คือ การโต้แย้งเชิงเหตุผลโดยมีผลการวิจัยเป็นกรอบในการโต้แย้ง"

จากสถานการณ์ดังกล่าว จะเห็นว่า การอภิปรายผลการวิจัยให้สมบูรณ์นั้น นักวิจัย ต้องมีองค์ความรู้เพียงพอในเรื่องที่ทำวิจัย ซึ่งจริงๆ แล้ว นักวิจัยอาจนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมในขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนั้น ถ้านักวิจัยทบทวนวรรณกรรมไว้อย่างรัดกุม ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากนักในการอภิปรายผลการวิจัย

ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย ศึกษาได้จาก "ที่นี่" ครับ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2556 20:06 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2556 07:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อาจารย์ยกตัวอย่างได้ดีมากครับ มองเห็นภาพได้ชัดว่า อภิปรายผลคืออะไร

มีคนบอกว่าอะไรที่เป็นเรื่องยาก ๆ ถ้าเราอธิบายให้ง่าย อธิบายด้วยเรื่องใกล้ตัวเรา สิ่งที่ดูยาก ๆ ก็จะง่ายขึ้น เช่นเปรียบเทียบกับการทำกับข้าว ปลูกตต้นไม้อะไรทำนองนี้ครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ