นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 89148
ความเห็น: 15

บทคัดย่อ (abstract) คืออะไร และจะเขียนอย่างไร

บทคัดย่อ เป็นการรวมคำ 3 คำไว้ด้วยกัน ได้แก่ บท+คัด+ย่อ

บทคัดย่อ (abstract) คืออะไรและต้องเขียนเป็นบทๆ ด้วยเหรอ และทำไมต้องคัดและย่อด้วยล่ะ

ครับ...คำถามเหล่านี้อาจจะดูไม่น่าจะเป็นคำถามสำหรับคนที่คลุกคลีกับกิจกรรมวิจัย แต่ เป็นคำถามที่ดูน่ารักที่เดียวครับสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เพิ่งทำงานวิจัยเป็นครั้งแรกในชีวิต

ถ้าให้ผมตอบ ผมก็จะตอบอย่างกำปั้นทุบดินครับว่า บทคัดย่อ เป็นการรวมคำ 3 คำไว้ด้วยกัน ได้แก่ บท+คัด+ย่อ

บท = ข้อความเรื่องหนึ่งๆ หรือ ตอนหนึ่งๆ (นาม-noun) ดังนั้น อะไรก็ตามที่เป็น "บท" ต้องมีเนื้อหาใจความที่สามารถเข้าใจได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เมื่ออ่านจบบทหนึ่งๆ แล้ว ก็พอจะ "ร้องอ๋อ" เข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นว่าเกี่ยวกับอะไร

คัด = เลือกสรร (กริยา-verb) ดังนั้นถ้าเราต้องคัดสรรอะไร ก็แสดงว่ามีทั้งของที่เก็บไว้ (คัดเข้า) และของที่ต้องทิ้งไป (คัดออก) ซึ่งเราจะเห็นว่า เนื้อหาในบทความวิจัยหนึ่งมีมากมายนับสิบหน้า  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเขียนบทคัดย่อ เราต้องคัด (และเค้น) และนำมาแสดงเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญจริงเท่านั้น

ย่อ = ลดให้สั้นหรือเล็กลง (กริยา-verb) จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าเราต้องลดทอนเนื้อหาที่ได้คัดสรรแล้ว ให้สั้นลงอีก (มากๆ) ดังที่เราจะเห็นโดยทั่วไปๆ นั่น คือ การย่อเนื้อหาสำคัญให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัด

เนื้อหาในบทคัดย่อโดยปกติแล้ว จะประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญๆ ที่เป็นหัวใจของงานวิจัยเรื่องนั้น ซึ่งได้แก่

1) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (purpose) ซึ่งจะอธิบายเหตุผลสำคัญของการทำวิจัยเรื่องนี้

2) วิธิการวิจัย (reserch design/methodology/approach) เป็นการอธิบายว่าจะตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่วางไว้อย่างไร โดยปกติจะอธิบายแนวทาง (approach) เช่น เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ งานวิจัยกรณีศึกษา เป็นต้น และวิธีการ (method) ในการดำเนินการวิจัย เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร ใครเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และอธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

3) ผลการวิจัย (findings) จะอธิบายสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยสำคัญๆ ซึ่งจะล้อตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4) ความริเริ่มหรือความใหม่และคุณค่าของงานวิจัย (originality/value) เนื่องจากบทความวิจัยเป็นการนำเสนอผลการค้นพบหรือข้อเสนอใหม่ๆ ดังนั้นในบทคัดย่อจึงควรนำเสนอว่าบทความวิจัยนี้ได้นำเสนออะไรใหม่ๆ บ้าง และสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าต่อวงวิชาการและต่อสังคมอย่างไร

.........................................

ถึงแม้ว่าบทคัดย่อจะเป็นส่วนที่จะเห็นก่อนเนื้อหาของบทความแต่เป็นส่วนที่ควรเขียนหลังสุดหรือควรเขียนเมื่อทำวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว เพราะผู้เขียนต้องเข้าใจเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของงานวิจัยและนำเนื้อหาเหล่านั้นมาเขียนบทคัดย่อ

โดยปกติ วารสารหรือที่ประชุมวิชาการจะกำหนดจำนวนคำในบทคัดย่อไว้ชัดเจน เช่น ไม่เกิน 100/250/400 คำ (กรณีบทความภาษาอังกฤษ) ดังนั้นผู้เขียนต้องคัดและย่อเนื้อหาให้มีจำนวนคำไม่เกินที่กำหนดไว้ และในบางกรณีที่ผู้วิจัยส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ถ้าบทคัดย่อมีจำนวนคำที่เกินกว่ากำหนดไว้ ระบบจะไม่รับบทความนั้นพิจารณาในขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ และผู้เขียนต้องปรับแก้บทคัดย่อให้มีจำนวนคำไม่เกินกว่าที่กำหนด จึงจะสามารถส่งบทความผ่านระบบได้

การเขียนบทคัดย่อควรบรรจุคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความของเราไว้ด้วย เพราะในการค้นหาบทความโดยใช้เครื่องมือการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ มักจะมีการค้นหาบทความโดยพิจารณาจาก ชื่อเรื่อง (title) บทคัดย่อ (abstract) และคำสำคัญ (keywords) เป็นหลัก ดังนั้นถ้าเราบรรจุคำหลักลงในบทคัดย่อ จะทำให้บทความของเราสามารถถูกค้นหาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น (ท่ามกลางบทความนับแสนนับล้านในโลกอินเตอร์เน็ต)

...............................................

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีทุกคนต้องทำวิจัยครับ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีพ ทำวิจัยเสร็จแล้ว ก็มาตกม้าตายตรงบทคัดย่อนี่แหละครับ บทคัดย่อภาษาไทยนี่ยังไม่หวั่น แต่ถ้าเจอภาษาอังกฤษเมื่อไร เป็นได้สั่นกันเมื่อนั้น

สั่นสู้ น่ะครับ ไม่ใช่สั่นเทา ...

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 17:28 แก้ไข: 03 มีนาคม 2555 12:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ดีค่ะ [IP: 110.49.243.147]
04 มีนาคม 2555 02:13
#75693

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

Ico48
wanna saenpanna [IP: 118.175.117.75]
02 กรกฎาคม 2555 12:44
#78205

ได้ประโยชน์มาก ๆ

Ico48
ที [IP: 203.144.134.60]
12 กันยายน 2555 16:08
#80445

ขอบคุณมากๆครับ

Ico48
555 [IP: 124.122.233.156]
05 กุมภาพันธ์ 2556 19:10
#83954

ขอบคุงค่ะ

Ico48
nuchnat_mm1@hotmail.com [IP: 101.109.105.156]
06 มีนาคม 2556 13:35
#84976

ดีคร๊ หนูอยากเก่งคร๊

วันก่อนไปเป็นวิทยากรให้กับสำนักวิจัยและพัฒนา เรื่อง "การตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ได้ idea เกี่ยวกับการเขียนบทคัดย่อ เพิ่มเติม เลยมาเล่าให้ฟังครับ

คำแนะนำสำหรับการเขียนบทคัดย่อในบันทึกนี้เป็นคำแนะนำการเขียนบทคัดย่อสำหรับบทความวิจัย ซึ่งผมแนะนำว่า ควรเขียนหลังสุด คือ หลังจากเขียนบทความเสร็จแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบทความวิชาการชนิดอื่นๆ อีก เช่น litterature review, conceptual paper, viewpoint เป็นต้น ซึ่งบทความเหล่านี้สามารถเขียนบทคัดย่อได้ก่อนเลยครับ เช่น เรามี idea อยากนำเสนอ ก็สามารถร่างกรอบคิดในลักษณะบทคัดย่อได้เลยและการเขียนบทคัดย่อก่อนน่าจะดีกว่าเขียนทีหลังด้วย เพราะจะช่วยให้ได้กรอบแนวคิด (idea) ที่สามารถนำมาขยายความในบทความให้สมบูรณ์ เพราะแต่ละบทความจะมี main idea เพียง 1 main idea เท่านั้น ดังนั้น การร่างกรอบคิดก่อนเขียนน่าจะช่วยให้ผู้เขียนเห็นภาพชัดเจนว่ารูปร่างหน้าตาของบทความวิชาการจะออกมาอย่างไร

อาจารย์เขียนเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆได้ดีมากเลยค่ะ ขอชื่นชมและสนับสนุนให้อาจารย์เขียนเรื่อยๆ อีกหน่อยอาจจะเอาไปรวมเป็นหนังสือได้นะคะนี่ เป็นวิชาการแบบใครๆก็อ่านได้ค่ะ

Ico48
ด.ญ.ณัชชารีย์ ยองจา น้องฟ้า [IP: 14.207.49.5]
05 สิงหาคม 2556 20:17
#91415

ดีจังเลยค่ะเขียนลายงานไม่เข้าใจยังได้ข้อมูลนี้ช่วยขอบคุณค่ะ

Ico48
ปีโป [IP: 182.52.189.233]
16 พฤศจิกายน 2556 11:33
#94411

ไม่เข้าใจเลยจารย์

Ico48
เด็กน่ารัก [IP: 223.205.71.211]
27 พฤศจิกายน 2556 22:08
#94622

ดีสุดๆเลยอ่ะ

Ico48
ศุภวรรณ [IP: 101.108.219.42]
23 กุมภาพันธ์ 2557 16:11
#96000

ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ กำลังปวดเศียรเวียนเกล้ากับบทคัดย่ออยู่พอดีเลยค่ะ อาจารย์อธิบายได้เข้าใจแจ่มแจ้งมากๆ

Ico48
กสรีั [IP: 125.26.166.71]
26 สิงหาคม 2557 18:14
#99636

ไม่เขาใจครับ

Ico48
Jirawan [IP: 58.10.68.67]
21 กุมภาพันธ์ 2558 23:00
#102050

ขอบคุณมากเลยนะค่ะ เข้าใจง่ายมากเลย

Ico48
อะไรก็เธอ [IP: 14.207.167.202]
21 พฤศจิกายน 2558 18:54
#104208

ขอบคุณมากเลยค่า

Ico48
... [IP: 113.53.20.166]
03 มกราคม 2559 15:49
#104365

ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าต้องเขียนอะไรบ้าง ต้องเขียนความหมายของคำว่า บท คัด ย่อ รึเปล่า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ