นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2174
ความเห็น: 0

ตีพิมพ์อะไร...ที่ไหน ในสาขาบริหารธุรกิจ

ช่องทางในการตีพิมพ์บทความเชิงวิชาการมีหลากหลายครับ ไม่เฉพาะแต่การตีิพิมพ์ผลการวิจัยเท่านั้น

ไม่แน่ใจว่าในวงวิชาการแต่ละศาสตร์นั้น ลักษณะของงานตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แต่ส่วนใหญ่เมื่อเรานึกถึงการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการมักจะนึกถึงการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วการตีิพิมพ์บทความใน peer reviewed journal ในด้าน Business and Management มีงานตีพิมพ์หลายลักษณะด้วยกันครับ

Research paper - วารสารส่วนใหญ่จะรับตีพิมพ์งานใน catergory นี้ เป็นหลัก บางวารสารตีพิมพ์งานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีใดๆ ก็ได้ไม่จำกัด แต่บางวารสารมี Aims and Scope ในการเป็นเวทีสื่อสารกลุ่มที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยใดๆ เป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มนักวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น Qualitative Research in Accounting and Management กลุ่มนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ เช่น Action Research เป็นต้น

Literature review - วารสารส่วนใหญ่ก็รับตีพิมพ์ Literature review แต่ทั้งนี้มีบาง Journal ที่รับตีพิมพ์เฉพาะ Literature review อาทิ International Journal of Management Reviews เป็นต้น แต่ทั้งนี้บทความที่ใช้ระเีบียบวิธีวิจัย อาทิ  Systematic review, Qualitative Synthesis, Meta-synthesis ซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมลักษณะหนึ่ง นับเป็น Research paper ครับ (ซึ่งบ่อยครั้งที่ตีพิมพ์ใน IJMR)

Conceptual paper - เป็นลักษณะการตีพิมพ์ theoretical insights นำเสนอกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สร้างความเข้าใจเชิงลึก แต่ไม่ได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์จากภาคสนามมาอธิบายผล เหมือน บทความวิจัย ซึ่งวารสารที่ตีพิมพ์เฉพาะงานลักษณะนี้ ได้แก่ Academy of Management Review เป็นต้น

Case study - กรณีศึกษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) Case study research ซึ่งนำเสนอผลการวิจัยโดยใช้ระเีบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษา (เป็นงานวิจัยลักษณะหนึ่ง) ซึ่งมีวารสารส่วนหนึ่งที่ promote ระเบียบวิธีวิจัยลักษณะนี้ เช่น Management Accounting Research, Qualitative Research in Accounting and Management เป็นต้น และ 2) Case study ซึ่งใช้เป็น material สำหรับการเรียนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะ การเรียน MBA ดังนั้น ถ้าเราผลิตกรณีศึกษาและ meterial อื่นๆ สำหรับการเรียนการสอน ก็สามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารเหล่านี้ได้ ซึ่งวารสารที่ตีพิมพ์ case study & teaching resource materials ได้แก่ Asian Journal of Management Cases, Asian Case Research Journal, Accouting Education: An international Journal, Journal of Accounting Education เป็นต้น

Research Methodology - บทความที่มีเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าของระเบียบวิธีวิจัย ก็มีให้เห็นอยู่เป็นประปรายในวารสารวิชาการทั่วไป แต่จะปรากฎเป็นประจำในวารสารที่มีกลุ่มนักวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เฉพาะเจาะจง (ถ้าสนใจอ่านต่อที่นี่

Practitioners articles - เป็นบทความใน peer reviewed journals ที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่มีกลุ่มผู้อ่านหลักเป็นคนทำงาน เช่น ผู้จัดการ เป็นต้น (ไม่ใช่อาจารย์/นักวิจัย) ซึ่งเนื้อหาของบทความจะเน้นสาระของการนำงานวิจัย/แนวคิดนั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ บริษัทที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ ก็สามารถ promote งานผ่านวารสารประเภทนี้ำได้ครับ วารสารบางส่วน อาทิ  Harvard Business Review,  MIT Sloan Management Review, Long Range Planning เป็นวารสารที่มีกลุ่มผู้อ่านเป็น practitioners เป็นหลัก แต่บางวารสาร อาทิ International Journal of Productivity and Performance Management มีการประกาศรับบทความทั้ง Research paper และ Practitioners articles โดยกระบวนการ review สำหรับบทความจาก practitioners จะเข้มงวดน้อยกว่า

ช่องทางในการตีพิมพ์บทความเชิงวิชาการมีหลากหลายครับ ไม่เฉพาะแต่การตีพิมพ์ผลการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้วารสารวิชาการเป็นสื่อสำหรับคนที่ทำงานในวงการเดียวกัน อย่างอาจารย์อย่างเราๆ ซึ่งหน้าที่ของอาจารย์อย่างเราๆ ไม่ได้มีเฉพาะทำวิจัยอย่างเดียว แต่มีั้ทั้งการสอนและการบริการวิชาการ ดังนั้น ถ้าเราไม่ได้เน้นทำวิจัยในขณะนี้ แต่เน้นทำงานเชิงวิชาการอื่นๆ อาทิ การสอน การบริการวิชาการ เราก็ยังมีช่องทางในการสื่อสารกับวงวิชาชีพของเราครับ โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม

ครับ...ไม่ทำวิจัย ก็สามารถมีงานตีพิมพ์ได้ (และคุณค่าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลย)

ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ปราณี , and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.55.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ