นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2725
ความเห็น: 2

จะ update ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้จากไหน

ถ้าเราต้องการศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะวิธีวิจัยใหม่ๆ และวิธีวิจัยแบบ advance (ซึ่งมักไม่มีในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยโดยปกติ)

ขณะที่การติดตามอ่าน research papers หรือ literature review ในวารสารวิชาการต่างๆ ช่วยให้เราได้ติดตามพัฒนาการของงานวิจัยต่างๆ การอ่านบทความเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นว่าขอบฟ้า (และริมเหว) ขององค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการวิชาการในบริบทของสังคมไทย

บทความในวารสารวิชาการส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของงานวิจัยมีจุดมุ่งเน้นที่การนำเสนอ "องค์ความรู้ใหม่" แต่ในหลายครั้ง เมื่อเราอ่านบทความวิจัยบางชิ้น นอกจากเราจะได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสาขาวิชาการที่เราสนใจ เรายังได้ "วิธีวิจัยใหม่" สำหรับการทำวิจัยด้วย ถึงแม้ว่าเนื้อหาหลักของการนำเสนอบทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอ "องค์ความรู้ใหม่" ไม่ใช่นำเสนอ "วิธีวิจัยใหม่"

ปกติแล้วเมื่อเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย แหล่งแรกๆ ที่เรามักจะคิดถึง คือ หนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายก่ายกอง บางเล่ม ก็กลายมาเป็นตำรา classic สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่างๆ

หนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องสมุด  มักจะเป็นตำรามาตรฐานที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอต่อกล่มผู้อ่านที่หลากหลาย (โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นทำวิจัย) ดังนั้นอาจจะไม่มีการอธิบายเชิงลึก ดังนั้น ถ้าเราต้องการศึกษาระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะวิธีวิจัยใหม่ๆ และวิธีวิจัยแบบ advance (ซึ่งมักไม่มีในหนังสือระเบียบวิจัยโดยปกติ) เราจะหาได้แหล่งใด

แหล่งข้อมูลหลักที่น่าจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีวิจัยใหม่ๆ และวิธีวิจัยแบบ advance น่าจะเป็นวารสารทางวิชาการที่เน้นตีพิมพ์บทความที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีวิจัยมากกว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาขาวิชาการใดๆ (แต่จริงๆ แล้วระเบียบวิธีวิทยาก็เป็นสาขาวิชาหนึ่งเช่นกัน) ซึ่งมีมากพอที่จะครอบคลุมวิธีวิจัยแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิธีวิจัยที่ไม่ใช่กระแสหลัก (อย่างการวิจัยเชิงปริมาณ) ที่นับวันจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างเหล่านี้ คือ วารสารที่มีจุดมุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้จำเฉพาะสำหรับระเบียบวิธีวิจัย

Journal of Mixed Methods Research เป็นวารสารที่ถือกำเนิดในปี 2007 นี่เองครับ วารสารนี้เป็นหนึ่งในวารสารระเบียบวิธีวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยมีค่า Impact Factor ในปี 2010 เท่ากับ 2.219 เป็นลำดับที่ 5 ใน Socail Sciences, Interdisciplinary

International Journal of Multiple Research Approaches เป็นอีกหนึ่งวารสารที่เริ่มต้นฉบับแรกในปี 2007 เพื่อตอบรับต่อการเติบโตของนักวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) วารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ครับ (Vol. 5  Issue 3 2011 มี special issue เกี่ยวกับ Mixed Methods in Business and Manaement)

Action Research เป็นวารสารที่กำเนิดเมื่อปี 2003 และ indexed ในฐานข้อมูล ISI ในปี 2010 แล้วมีค่า Impact Factor เท่ากับ 0.846 และเป็นหนึ่งใน caterogy ด้าน Manangement

Systemic Practice and Action Research ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อ 1988 เน้นตีพิมพ์บทความในสาขาวิชา Business, Management and Organization เป็นหนึ่งในวารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

นอกจากวารสารที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวารสารอื่นๆ อีก อาทิ International Journal of Action Research และ Action Research International  ที่เน้นตีพิมพ์งานด้าน Action Research

The Case Research Journal เป็นวารสารของ The North American Case Research Association ซึ่งเน้นตีพิมพ์ case study ในสาขาบริหารธุรกิจ ถือกำเนิดเมื่อปี 1980 โดยเน้นการนำกรณีศึกษาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก (ไม่ปรากฎบทความเกี่ยวกับวิธีวิจัย)

Asian Case Research Journal เป็นวารสารของ National University of Singapore ตีพิมพ์ครั้งแรกเมือปี 2001 และอยู่ในฐานข้อมูล ISI มีค่า Impact Factor เมื่อปี 2010 เท่ากับ 0.077 เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ทั้งกรณีศึกษาสำหรับการเรียนการสอน (ใช้ข้อมูลจริงในการวิเคราะห์เอกสาร) และ ตีพิมพ์บทความวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (ไม่ปรากฏบทความเกี่ยวกับวิธีวิจัย)

Asian Journal of Management Cases เป็นวารสารที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2004 มี Aims & Scope คล้ายกับ Asian Case Research Journal วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS วารสารนี้มี Lahore University of Management Sciences (LUMS), Pakistan เป็นเจ้าของ (ไม่ปรากฏบทความเกี่ยวกับวิธีวิจัย)

Qualitative Research in Accounting and Management (QRAM) กำเนิดเมื่อปี 2004 เน้นตีพิมพ์บทความด้านการบัญชีและการจัดการ บทความส่วนใหญ่ในวารสารนี้เป็นบทความด้านการบัญชีบริหาร (Management Accounting) วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS เมื่อต้นปีนี้วารสารได้ตีพิมพ์ special issue เรื่อง Mixed Methods in Accounting (Vol 8 Issue 1 2011)

Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal (QROM) พิมพ์ครั้กแรกเมื่อปี 2006 อยู่ในฐานข้อมูล INSPEC ในขณะที่กล่มผู้เขียนและอ่านบทความของ QRAM เป็นนักวิชาการด้านบัญชีแต่กล่มเป้าหมายของ QROM เป็นนักวิชาการด้านการจัดการองค์กร

 นอกจากนี้ยังมีวารสารที่เน้นตีพิมพ์งานเฉพาะกลุ่มตามระเบียบวิธีวิจัยอีกมาก อาทิ Quality & QuantityInternational Journal of Qualitative Methodology, International Journal of Social Research Methodology   

บทความในวารสารเหล่านี้จะเน้นตีพิมพ์องค์ความรู้ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามชื่อวารสารและบางบทความจะเสนอความก้าวหน้าของวิธีวิจัยนั้นๆ ซึ่งบทความเหล่านั้นจะเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยชนิดนั้นๆ มาพอสมควรแล้ว (i.e. นักวิจัยรุ่นใหม่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลัก)

สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2554 14:00 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2554 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อาจารย์ขา ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ มีประโยชน์มาก อาจารย์ก็ช่างไปค้นหาเน๊าะ..... ชนะเลิศ

Ico48
อภิวัฒน์ [IP: 172.21.185.209]
15 พฤศจิกายน 2554 13:57
#71450

วาวทำให้ผมต้องเข้าไปศึกษางานเชิง Management Tools บ้างแล้วครับเผื่อจะได้คุยกับอ.สายนี้รู้เรื่องบ้างครับ ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.174.30
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ