นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) ทฤษฎีใหม่

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงทฤษฎีใหม่ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก พยายามให้ทุกครอบครัวมีการผลิต ที่พอเพียงกับความต้องการของตนเอง มีกิน มีใช้ ทุกคนมีความสุขและความสบายตามอัตภาพ ขั้นที่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): ทฤษฎีใหม่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 09:29 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2550 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (2) "sub-prime" คือ อะไร ใครอยากรู้บ้าง

หลายคนคงเพิ่งจะเคยได้ยินคำว่า "sub-prime" จากภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นคำที่อาจจะไม่คุ้นเคยได้ยินหากไม่ได้อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคาร วันนี้จึงอยากจะนำคำนี้มาฝากกันค่ะ ลองมาดูความหมายตามที่นักการเงินการธนาคารให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): sub-prime
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:38 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2550 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคืออะไร

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งการส่งเสริมแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย น้องยามฯ   สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 09:13 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2550 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]