นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ก็เห็น ๆ กันอยู่แล้วทำไมว่า ไม่มี!

มีเหตุการณ์คุณลูกค้าที่เคารพ ร้องเรียนมาว่า "ตัวอย่าง มันต้องมีอนุภาคแน่ ๆ มองด้วยตาก็เห็นแล้ว แต่ทำไมรายงานผลมาว่าไม่พบอนุภาคเลย" ก่อนอื่นขอเรียนกับทุกท่านที่ใช้บริการของทางศูนย์เครื่องมือฯว่า ไม่ว่าท่านจะส่งตัวอย่างกับเครื่องมือตัวไหน แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 18 มกราคม 2555 10:50 แก้ไข: 18 มกราคม 2555 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ติด เรท....rate

ว่ากันว่า...DSC เป็นเครื่องมือที่ศึกษาคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ วัตถุดิบ แล้วการที่เรา จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนนั้น เราก็ต้องกำหนดให้มีการ เพิ่มหรือลดความร้อน อย่างเป็นขั้นตอน...โดยที่เราต้องรู้ว่า สาร หรือวัสดุของเรา ควรจะมีการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 04 ตุลาคม 2554 09:56 แก้ไข: 12 มีนาคม 2555 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มาทำความรู้จักกับ....Zeta potential (ศักย์ซีตา)

อะไรคือศักย์ซีต้า Zetapotential (ศักย์ซีตา) คือ ความแตกต่างของประจุไฟฟ้าระหว่างชั้นความหนาแน่นของไอออนที่อยู่รอบๆอนุภาคและประจุในของเหลวที่อยู่ล้อมรอบ อนุภาคเกิดขึ้นในกระบวนการโคแอกกูเลชันฟล็อกคูเลชัน (มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์)เป็นค่าที่ใช้เพื่อบอกแน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 18 ตุลาคม 2553 10:52 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2553 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เมื่อ DSC เปิดsample holder cover ไม่ออก

9 มิถุนายน 533 วันทำการแล้วที่หนูณิชน์รับหน้าที่แทนพี่หลิน แบบฉายเดี่ยว (ตามปกติฉายกะน้องเปิ้ล แต่เรื่องวันนี้ ฉายเดี่ยว)ครั้งแรกที่ ทดสอบตัวอย่างลูกค้า ด้วย DSC [DSC คือ Differential Scanning Calorimetryเป็นเทคนิคในการวัดการถ่ายเทความร้อนที่เข้าห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 11 มิถุนายน 2553 10:33 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2553 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ ....

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2553 18:33 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2553 18:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ออกซิเจนละลายในน้ำเป็นอย่างไร

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 21 เมษายน 2553 10:44 แก้ไข: 21 เมษายน 2553 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) pH ความเป็นกรดเบส กับคุณภาพน้ำ

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 12 เมษายน 2553 09:46 แก้ไข: 12 เมษายน 2553 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อุณหภูมิ กับ คุณภาพน้ำ

มาถึง ดัชนีชีวดตัวที่ 2 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 29 มีนาคม 2553 16:16 แก้ไข: 29 มีนาคม 2553 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) สี กับคุณภาพน้ำ

มารู้จักกันหน่อย กับ......ติดตาม ดัชนีตัวต่อไปนะคะ.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 23 มีนาคม 2553 16:47 แก้ไข: 23 มีนาคม 2553 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต

นาน ๆ จะขยับมามีสาระทางวิชาการกับเค้าที วันเลยขอเสนอเรื่องใกล้ตัว ก็เรื่องคุณภาพน้ำ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเราจำแนกคุณภาพน้ำออกเป็น สามประเภทใหญ่ ๆ ง่าย ๆ คือมาดูรายละเอียดแต่ละ ลักษณะกันก่อนอย่างแรกเลย คุณภาพน้ำที่ดูได้ด้วยตาเปล่า(ในบางกรณี)สัมผั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หนูณิชน์   สร้าง: 20 มีนาคม 2553 17:39 แก้ไข: 22 มีนาคม 2553 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]