นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 47 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าแบ่งปัน: DSC:เมื่อไม่รู้ว่ามันคืออะไร 1237 1
ใหม่ของฉัน เก่าของใคร....Isothemal... 1519 0
ภาวะขาดใจ(ออกซิเจน)... 1384 0
Cry Cry Cry.....cryogen 1866 0
เมือต้องอยู่อย่างหนาว ๆ 1481 2
Method Validation 3393 3
เมื่อไหร่จะมาสักที...ทำไมเราถึงอยากได้ เครื่องมือที่ใหม่กว่าเดิม 1858 3
คู่มือส่งตัวอย่าง DSC หน้าที่ 3 1836 0
คู่มือส่งตัวอย่าง DSC หน้าที่ 2 2282 0
คู่มือส่งตัวอย่าง DSC หน้าที่ 1 2467 0
ก็เห็น ๆ กันอยู่แล้วทำไมว่า ไม่มี! 2291 1
ติด เรท....rate 2469 5
มาทำความรู้จักกับ....Zeta potential (ศักย์ซีตา) 22764 2
เมื่อ DSC เปิดsample holder cover ไม่ออก 3106 1
สภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ .... 3438 0
ออกซิเจนละลายในน้ำเป็นอย่างไร 2415 0
pH ความเป็นกรดเบส กับคุณภาพน้ำ 2377 1
อุณหภูมิ กับ คุณภาพน้ำ 2062 1
สี กับคุณภาพน้ำ 1693 3
คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต 2266 2
มอ. วิชาการที่หาดใหญ่ 1910 2
เมลามี...กับโปรตีนที่เกินจริง 3028 4
เมลามีน...คืออะไร??? 3180 1
เซิร์น (CERN) กับ การค้นหาว่า จักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 17119 18
วันนี้เสนอเรื่อง น้ำ น้ำ 4552 1
วันสิ่งแวดล้อมโลก..... 2295 1
เอาอะไร ใส่อะไรดี.... 2590 3
เธอก็คือเหตุผลที่หายใจ 2294 3
O-negative รักออกแบบไม่ได้ 5138 4
แค่กินโดนัทไม่หมดนเนี่ยนะ ทำให้โลกร้อน 2094 4
อะไรนะ!! อย่างนี้ก็มีด้วย... 2861 7
เซ็ง เครียด ซักผ้า 3123 20
เร่ง เร่ง เร่ง กันไปไหนจ๊ะ..... 3474 2
แน่ใจนะ ว่าน้ำที่ซื้อดื่มกันได้มาตรฐาน 5076 7
นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ 1776 6
คั่นรายการ ด้วยภาพงานตามรอยเท้าพ่อ ฯ 1949 4
ส่วนประกอบของศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ 1970 1
เค้าทำอะไรนะ นักวิทย์ฯ ที่ศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ 1597 4
ความไม่แน่นอน.... 1567 3
ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยไบโอดีเซล 3301 0
แฉ...(share) ห้องปฎิบัติการที่ศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ 2485 4
นักอยากวิจัย 1932 0
อะตอม สัญลักษณ์ชาวเคมี 11504 0
ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย KM Workshop @ ทะเลบัน 2217 1
สามัคคี นี้แหละล้ำเลิศ 2919 4
เคมี 2560 0
เปิดตัว น้องใหม่.... 2186 3