นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1963
ความเห็น: 0

นักอยากวิจัย

“คนที่คิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามสมการเท่านั้น เป็นได้แค่ ‘คนใช้สมการ’คนที่กล้าคิดออกนอกกรอบต่างหากถึงจะเป็น คนที่สร้างสมการใหม่”—เด็กชายพีรกิตติ์

ทำความรู้จักกับวิทยาศาสตร์กันหน่อย...

สาขาของวิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ (physical science) ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต มีสาขาต่างๆ เช่น
1. คณิตศาสตร์ (Mathematics)
2. สถิติ (Statistics)
3. กลศาสตร์คลื่น (Wave Mechanics)
4. ฟิสิกส์อนุภาค (Particle Physics)
5. นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear Physics)
6. เคมีอนินทรีย์(Inorganic Chemistry)
7. เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
8. ดาราศาสตร์ (Astronomy)
9. ธรณีวิทยา (Geology)
10. แร่วิทยา (Mineralogy)


สาขาของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) คือสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มีสาขาต่างๆ เช่น
1. ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
2. พฤกษศาสตร์ (Botany) ศึกษาพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
3. สัตววิทยา (Zoology)
4. สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาหน้าที่ของโครงสร้างกลไกการทํางานและพฤติกรรมของ
อวัยวะต่างๆ
5. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ว่าด้วยโครงสร้างของร่างกาย โดยศึกษาเป็นส่วนๆ
6. พันธุศาสตร์ (Genetics)
7. นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
8. ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology)
9. จุลชีววิทยา (Microbiology) ศึกษาจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ เห็ด รา ไวรัส ฯลฯ
10. โรควิทยา (Pathology)
11. ปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเรื่อง parasite คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอาหารและที่อยู่อาศัยจากสิ่งมีชีวิตอื่น
12. กีฏวิทยา (Entomology) ศึกษาเกี่ยวกับแมลง
13. อนุกรมวิธาน (Taxonomy) จําแนกประเภท (classify) สิ่งมีชีวิตเป็นหมวดหมู่ มีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากลของสิ่งมีชีวิตแต่ละ species

แววนักเคมี
1. ฉันชอบเรียนรู้เรื่องโครงสร้าง หรือจําลองรูปแบบต่างๆ
2. ฉันชอบใช้เวลาว่างทดลองผสมสารต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้าน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. ฉันมักจะได้กลิ่น ได้ยินเสียง และมองเห็นเหตุการณ์เล็กน้อยที่บางครั้งไม่มีใครสนใจได้ค่อนข้างดี
4. ฉันสามารถเห็นรูปแบบต่างๆ ที่มีลักษณะของความสมดุลและไม่สมดุล
5. ฉันอยากรู้ว่า เวลาสารละลายตัวหนึ่งผสมกับสารละลายอีกตัว อะไรจะเกิดขึ้น และความรู้นี้สามารถนําไปประยุกต์ทําอะไรได้อีก
6. เมื่อฉันดูวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ เซรามิค ฉันมักคิดว่ามนุษย์สร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร
และมันประกอบด้วยอะไร สามารถเปลี่ยนรูปได้หรือไม

“คนที่คิดว่ามันจะต้องเป็นไปตามสมการเท่านั้น เป็นได้แค่ ‘คนใช้สมการ’
คนที่กล้าคิดออกนอกกรอบต่างหากถึงจะเป็น คนที่สร้างสมการใหม่”—เด็กชายพีรกิตติ์

 


“วิธีหนึ่งที่จะได้เรียนรู้การทํางานของนักวิทยาศาสตร์ คือ ลองถามวิธีการทํางานจากนักวิจัยในหลายสาขา หลายรูปแบบ แล้วคิดดูว่า เราชอบทํางานแบบไหน ชอบใช้ชีวิตอย่างไรผมก็สับสนอยู่นานว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร็ในสาขาไหน แต่จากที่ได้เห็นตัวอย่างที่เราชอบ ก็ทําให้เข้าใจ และเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต” – (เด็กชายพีรกิตติ์เขียนไว้ในเวบไซต์ส่วนตัว)

"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art
and science.”--Albert Einstein
“สิ่งที่สวยงามที่ สุดที่เราสัมผัสได้คือ ความลึกลั บ มันคือต้นกําเนิดของศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่แท้ทุกแขนง”—อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

พอดีไปเจอ หนังสือเล่มนี้ ในคลังหนังสือของศูนยืเครื่องมือค่ะ

นักอยากวิจัย

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 18:39 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2551 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ