นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

fruity
Ico64
ละไม เรืองสม

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1092
ความเห็น: 0

อยู่สำนักงาน 1 ท่าน เพื่อคอยรับบริการ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
     เมื่อมีหนังสือเชิญเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน 
ไม่ว่า
จะมาจากคณะทรัพยฯ ของเรา หรือจากหน่วยงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
ภาควิชา
จะคอยรับบริการอยู่ 1 ท่าน (สับเปลี่ยนกันเข้าร่วมฟัง) เช่น มีผู้รับบริการ
โทรมาจากภายนอกเพื่อติดต่อเรื่องด่วน หรือติดต่อกับคณาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง 
หากโทรมาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายก็จะเกิดอารมณ์ไม่ค่อยจะดี แต่หากมีเจ้าหน้าที่
รับสายก็จะ
ทำให้เรื่องที่ต้องการติดต่อเป็นไปอย่างเรียบร้อย
     เช่นเดียวกับที่เราไปติดต่อหรือโทรไปหาหน่วยงานอื่น เพื่อประสงค์จะปรึกษา
เรื่องต่าง ๆ  หากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่หรือไม่รับสาย เราก็เกิดอารมณ์หงุดหงิด
เล็กน้อย แต่ก็อภัยกันได้ เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะติดเรื่องสำคัญจริง ๆ (ขอให้แจ้ง
ล่วงหน้าทาง E-mail หรือติดประกาศให้ทราบทั่วกันว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่วัน เวลาไหน)
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 March 2013 10:55 Modified: 14 March 2013 11:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ