นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1962
ความเห็น: 6

AARนบ.ม.อ.2 สัปดาห์ที่2การบริหารตนเองและการจัดการคุณภาพชีวิต

3 อ เพื่อสุขภาพที่ดี อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย

          เล่าเรื่องเรียนรู้ หลักสูตร นบ.ม.อ.2

สัปดาห์ที่ 2    วันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2552                

กลุ่มวิชาที่ 2          การบริหารตนเอง(Managing yourself) รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย การจัดการคุณภาพชีวิต หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 2   วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ ผู้บริหารกับการดูแลสุขภาพโดย นายแพทย์ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

·       4โรคที่ควรป้องกันเพราะคร่าชีวิตคนไทยมากนักแล  มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด วัยทอง กระดูกพรุน

·       สุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

·       สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราเอง

·       ของทอด ปิ้ง ย่างไหม้เกรียม หมัก ถั่วเก็บไว้นาน บุหรี่ควรหลีกเลี่ยง ห่างไกลมะเร็ง

·       ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด BและC เสี่ยงต่อมะเร็งตับควรพบแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

·       ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง บุหรี่ ไขมันเลือดสูง เครียด

 ·       ต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน โคเลสเตรอลด้วยการลดน้ำหนัก(จำเป็นเร่งด่วน) ออกกำลังกาย ควบคุมความเครียด ลดแป้ง น้ำตาล ของทอด ของมันเพราะหลังจากประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองแล้วพบว่า..ตัวเองอยู่ในระยะอันตรายมากกกกกกกกกกกกกก

·       พบว่าตัวเอง ข้เกียจ รู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน อยากพักผ่อน ไม่มีเวลา รู้สึกเรื่องงานสำคัญกว่า   งานยุ่ง จึงไม่เวลาออกกำลังกาย แท้ที่จริงเป็นเพียงข้ออ้าง.....

.·       3 ป เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า...กินอาหารที่มีประโยชน์  ปลอดภัย และประหยัด ·       เคล็ดออกกำลังกายให้ตลอดรอดฝั่ง  เขียนป้ายบอกตัวเองว่า...เราทำได้...,หาเพื่อนคู่หู , ติดตามผล ,ค่อยเป็นค่อยไป , รู้สภาพที่แท้จริง, ยืดหยุ่นได้ 

           สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด....เราต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้อยู่หมัด จัดการความเครียดให้อยู่มือ ด้วยการมองโลกในแง่ดี....เพราะการคิดบวก ทำให้ผู้หญิง สวยขึ้น....(นาตาลี...อดีตนางงามจักรวาลบอกเอาไว้จ๊ะ) ครอบครัว เพื่อน งานของเราก็จะพลอยมีความสุข

ช่วงบ่ายของวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เริ่มต้นด้วย การบรรยายให้

ความรู้เรื่อง การเลือกบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพ และแบ่งฐาน

การเรียนรู้ เป็น 3 ฐาน นำทีมโดย หัวหน้างานโภชนาการ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมมีดังนี้

·       คุณ.....กินพอดีหรือไม่.โดยคำนวณความต้องการพลังงานในแต่ละวัน   และได้รู้ว่า คงต้องใช้เวลา  2-3 ปี จึงจะเผาผลาญไอที่กินมา30กว่าปีได้หมด     ....รู้เลย....ว่า กินเกินพอดี....ไม่มากกกกกกกก เพราะที่สะสมมาต้องใช้เวลาเผาผลาญซะที

·       อาหารแลกเปลี่ยน  ชุดอาหารทดแทนสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน 1,200 แคลอรี่/วัน เพื่อช่วยให้เราวางแผนอาหารให้เหมาะสมกับตนเอง สามารถควบคุมปริมาณอาหารได้ตามกำหนด ทราบและเข้าใจคุณค่าทางโภชนาการของอาหารดีขึ้นว่าเราทานอาหารแต่ละมื้อ แต่ละวันมากไป น้อยไป อย่างไร...

·       การคำนวณดัชนี มวลกาย.....เมื่อคำนวณ แล้วพบว่า   เกินไม่เยอะ.ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

·       การอ่านฉลากก่อนซื้อ  ช่วยให้เราฉลาดในการเลือกซื้อ

 ·       สุดท้าย 3 อ เพื่อสุขภาพที่ดี  อาหาร  อารมณ์ และออกกำลังกาย

สิ่งที่เรียนรู้จากกลุ่มวิชาที่ 2   วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 บรรยายเรื่อง หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีดังนี้

ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ 

      - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

      - ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่าง

    - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล        ของแถมในการบริหารการเงิน ที่วิทยากรฝากไว้เพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตเงินออม ร้อยละ20    รายจ่ายที่จำเป็น ร้อยละ 50 เพื่อการศึกษา ร้อยละ 10 เพื่อการพักผ่อน ร้อยละ 10 และที่เหลืออีกร้อยละ10 ดูแลการประกันชีวิตให้ตนเองยามเจ็บป่วย   เมื่อฟังอ.บรรเจิด จบเราก็พบจุดเริ่มต้นในการออม และบริโภคอย่างพอดีเพื่อชีวิตที่พอเพียง 

ก็บตกบรรยายกาศในห้องเรียน

·       วิทยากรทุกท่านใช้คำที่แทงใจดำผู้ที่รูปร่างอันอุดมสมบูรณ์เสียเหลือเกิน  คำก็

อ้วน สองคำก็อ้วน  หนำซ้ำยังไม่พอ มีการหันมาสบสายตาพร้อมส่งคำพูดมาทางแววตาว่า......อ้วนเอาไว้ให้ใคร...อ้วน ไปเพื่ออะไร.....อืม....ก็อ้วนจริงๆ....แต่ก็เป็นการแซวด้วยสายตาที่คนรูปร่างดีซะเหลือเกินอย่างเราจะเข้าใจได้ว่า....รักดอกจึงหยอกเล่น.....แต่ต้องลดน้ำหนัก....สายตามันบอกแบบนั้นจริงๆ.....

·       คุณพ่อบ้าน คุณแม่บ้าน ทั้งหลาย ต่างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันทันที เพราทันทีที่บรรยายจบและพักรับอาหารว่าง แอบเห็นหลายคน เริ่มเขี่ยความหวานเอาน้ำตาลออกจากชีวิต หลายคนที่คำนวณแล้วพบว่าต้องใส่พลังงานเข้าไปอีก ก็ถือโอกาสในสิทธิเติมความหวานเติมพลังงานด้วยขนมสัก2-3 ชิ้น แต่หลายคนก็ดูเสียใจยิ่งหนัก ที่ แม้แต่ชา กาแฟ หรือขนมสักชิ้นก็ไม่มีสิทธิใส่เข้าไปได้อีก เพราะเมื่อคืนโอเดิฟ อาหารญี่ปุ่น และตบท้ายด้วยข้าวกะเพราะไก่ไข่ดาว  เข้าไปเต็มที่.....เฮ้อ.......น่าเศร้าจริงๆ

·       หนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ที่เป็นเพื่อนสนิท กับ แอลกอฮอล์และนิโคติน ถึงกับออก

อาการ  ออกตัวรับหน้าแทน ว่า ....ที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อสังคม.....แหม...สังคมเก่งจริง จริ้ง....เวลาคุณพี่มะเร็ง มาถามหา อยากจะดูจริงๆ ว่า....สังคมหน้าไหนจะมาช่วยดูแล รักษาพยาบาล...เจ้าคะ

สัปดาห์ที่3 ของการเรียนรู้นบ.มอ.2 จะเป็น อย่างไร โปรดติดตามตอนต่อไป

สร้าง: 16 มิถุนายน 2552 20:06 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2552 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

(^___^) รู้สึกว่าไม่ได้ยิ้มให้กันนานแล้ว

อาหารดี อารมณ์ดี ออกกำลังกาย เป็น 3 อ.ที่ดีนา

ขอบคุณมากคะ รอยยิ้มยังคงเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาคะ......3 อ ที่ว่ากำลังพยายามอยู่คะ

สัปดาห์นี้ ผมนั่งเรียนไม่เป็นสุขเลย

 

โน่นก็กินไม่ได้นะ นี่ก็ทานไม่ได้นะ ... โดนทักว่าอ้วนอีก แล้วยังสารพัดโรคที่จะเป็นอีก

  • ช่วยด้วย...ผีขยันเข้าสิงคุณดวง....
  • อ่ะ!  ให้รางวัล...วันที่ 3-4 กค.นี้ให้หยุดเรียนได้ครับผม...
  • จริงๆ นะ หยุดเรียน...วันที่ 3-4 กค.52 (ช่วงหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจ...ร่วมด้วยช่วยชาติ)

ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ คนลักษณ์ 1

ขอบคุณคุณครูที่กรุณาจัดวันหยุดให้คะ

พี่ๆนบ.ม.อ.2 ที่ติดตามอช่วยอ่านการบ้าน ขอบคุณหลายๆ แล้วแวะมาอ่านกันบ่อยๆนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ