นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Page Visits: 1706
comment: 1

สายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย
  • ไม่ได้หายไปไหนนะคะ  แต่ต้องไปเป็นพิธีกร โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 9 - 11  พฤศจิกายน  2550  ณ  โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ ฯ    เหนื่อยแต่ก็สนุกมาก  เพราะมีนิสิตนักศึกษา  ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้  นักศึกษาทุกสถาบันน่ารักมาก วัตถุประสงค์ของโครงการ  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย
  • สันทนาการในคืนวันที่ 9 พ.ย. และ 10 พ.ย. นักศึกษาสนุกมากมีความสุข  ได้รู้จักกัน
  • อยากเล่าให้ฟังทั้งหมด  แต่จะทยอยเล่านะคะ
  • ต้องติดตามตอนต่อไป 
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.236.68
Message:  
Load Editor
   
Cancel or