นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1679
ความเห็น: 0

การควบคุมเอกสารในระบบ Hard Copy ต่อ

การจัดทำเอกสารประเภทเอกสารสนับสนุน

การควบคุมเอกสารในระบบ Hard copy ต่อ

            การจัดทำเอกสารประเภทเอกสารสนับสนุน สามารถแบ่งออกเป็น

      1.เอกสารที่รับมาจากภายนอก ขั้นตอนคือ

- ถ้าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับระบบประกันหรือคู่มือที่มากับเครื่องมือของศูนย์ฯ หรือเทคนิคการทดสอบใหม่ๆให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นใบคำร้องฯผ่านผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ

- ผู้ควบคุมเอกสารนำมาออกเลขในทะเบียนคุม ติดหมายเลขเอกสารบนคู่มือ ส่วนที่เป็นเอกสารให้ประทับตราระบุจำนวนหน้าพร้อมติดหมายเลยเอกสารแล้วนำส่งให้ผู้ร้องขอเพื่อไปจัดเก็บไว้ ณ จุดปฏิบัติงานจะไม่มีต้นฉบับเก็บไว้ที่ห้องควบคุมเอกสาร

-ผู้ควบคุมเอกสารปรับปรุงบัญชีผู้ถือครองและเก็บใบคำร้องเข้าแฟ้ม

    2.เอกสารภายใน คือเอกสารที่จัดทำภายในศูนย์เครื่องมือฯที่เกี่ยวกับระบบประกัน เช่น เอกสารประเภทคำสั่ง ประกาศ เหล่านี้เป็นต้น ขั้นตอนก็เหมือนกับข้อ1 แต่จะมีเอกสารคำสั่งศูนย์ฯประเภทความรับผิดชอบหลัก-รองของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและช่าง  ต้องทำพิมพ์ใบปะหน้า ประทับตราสำเนาควบคุมและแจกจ่ายให้ผู้ถือครองตามบัญชีรายชื่อและเก็บต้นฉบับไว้ที่ห้องควบคุมเอกสาร

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 June 2012 18:34 Modified: 08 June 2012 18:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 LeeO, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ