นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2096
comment: 0

การควบคุมเอกสารในระบบ Hard Copy

เมื่อบันทีกที่แล้วได้เขียนเรื่อง การควบคุมเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

การควบคุมเอกสารในระบบ Hard copy

            เมื่อบันทีกที่แล้วได้เขียนเรื่อง การควบคุมเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย เอกสารประเภท QM,QP,WI ไปแล้ว วันนี้จะเขียนเรื่องการควบคุมเอกสารใน Hard Copy  ซึ่งประกอบด้วยเอกสารประเภท แบบฟอร์ม เอกสารสนับสนุน แผน และซอฟแวร์ ขั้นตอนคือ

       1.เอกสารประเภทแผน ซึ่งแบ่งเป็น แผนประจำเดือน และแผนประจำปี  เมื่อผู้ร้องขอได้ยื่นใบคำร้องโดยผ่านผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติมาแล้ว ผู้ควบคุมเอกสารก็นำมาออกเลขในทะเบียนคุม

      2.ส่งเอกสารทั้งหมดให้ผู้ช่วยงานด้านเอกสารจัดพิมพ์

      3.ผู้ควบคุมเอกสารส่งเอกสารให้ผู้ร้องขอและผู้ตรวจสอบ อนุมัติตามลำด้บ เพื่อเซ็นชื่อ

      4. ผู้ควบคุมเอกสาร ถ่ายเอกสารตามจำนวนผู้ถือครองเพื่อประทับตราสำเนาควบคุมและแจกจ่ายให้ผู้ถือครองตามบัญชีรายขื่อ

     5 ผู้ควบคุมเอกสารเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้ม ฉบับเก่ายังไม่ยกเลิกต้องเก็บให้ครบ 3 ปี

     6.ผู้ควบคุมเอกสารปรับปรุงบัญชีผู้ถือครองเอกสารและเก็บใบคำร้องเข้าแฟ้ม

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มิถุนายน 2555 18:00 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2555 18:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 LeeO, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or