นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2044
ความเห็น: 0

CAR 024/54

CAR 024/54
จาการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  ครั้งที่ : …2/2554..…วันที่ …18-19 /….ส.ค.…/…54

พบข้อบกพร่องคือ - จากการสุ่มตรวจ การควบคุมเอกสารและข้อมูล ระบบ QDoc พบว่ามีเอกสารฉบับที่ออกใหม่และฉบับเก่าแสดงในโปรแกรม
โดยฉบับเก่ายังไม่มีการแสดงสถานะยกเลิกได้แก่ (1) QP-ASO-005 ฉ.18 (new) และฉ.17 (2) WI-RES-Micropipette-001 ฉ.8 (new)
และฉ.7 (3) WI-RES-Micropipette-002 ฉ.7 (new) และฉ.6 (4) WI-RES-Micropipette-003 ฉ.7 (new) และฉ.6
(5) WI-RES-Micropipette-006 ฉ.2 (new) และฉ.1 และ พบคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ทดสอบ/สอบเทียบ(REF-MSF-001) มีทั้งฉบับที่ 11 และ 12
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ QP-QCS-002 ฉ. 19 บังคับใช้ 14 กรกฎาคม 2554
ผิด ข้อกำหนด (9001) ข้อที่ 4.2.3  และ ข้อกำหนด (17025) ข้อที่ 4.3.2.2

มาตรการแก้ไข โดย แก้ไขควบคุมเอกสารและข้อมูล ระบบ QDoc ของเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งนำมาวิเคราะห์สาเหตุ - เนื่องจาก คนลืมและ ยังไม่มีระบบการตรวจสอบเมื่อมีการนำเอกสารควบคุมด้วยระบบ Qdoc
ดังนั้น วิธีขจัดสาเหตุของข้อบกพร่อง/ความเสี่ยง -  คือ ปรับให้มีระบบการตรวจสอบทุกวัน โดยตรวจสอบกับทะเบียนคุมใบ DAR
วิธีวัดประสิทธผล  - ไม่พบเอกสารล้าสมัย และ ไม่เป็นปัจจุบัน ณ จุดปฏิบัติงาน
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 16:51 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2554 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้อง หะ-หมี P, Ico24 ผึ้งทอง, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ