นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่สอง 136 1
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่หนึ่ง 165 0
เมื่อต้องสอนอยู่บ้าน 127 0
QA: เลิกเถอะ ถ้าไม่สามารถประกันคุณภาพกรรมการได้ 1013 0
CHE QA: ระบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 1434 1
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ? 1075 1
Word 2010 : การเปลี่ยนสีฟอนต์ในสมการ 1886 0
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน (2) 1059 0
ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 2726 6
สิทธิบัตร กับความเข้าใจผิด 1409 2
Graphic Driver: Update เมื่อไหร่ดี 1511 0
Word 2010 : การเขียนสมการด้วย Microsoft Equation 3.0 10694 4
Autodesk ให้ฟรีเพื่อการศึกษา 2533 1
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๓ "AutoCollage" 1342 0
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont." 2251 3
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๒ "ICE" 1455 2
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search" 1526 0
หลักสูตรใหม่ เทคโนโลยีพลังงาน ที่ ม.รังสิต 3519 2
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน 8431 0
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6 1957 0
ส.ค.ส. 2555 1912 0
ผมว่า การทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 2355 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ... ๓ บทสรุป 2698 4
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ๒ 2247 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโท นั้นไม่จำเป็น 2120 6