นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_fl4 car
Ico24 Ico32_fl3 fl3
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 22 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
QA: เลิกเถอะ ถ้าไม่สามารถประกันคุณภาพกรรมการได้ 738 0
CHE QA: ระบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 1183 1
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ? 859 1
Word 2010 : การเปลี่ยนสีฟอนต์ในสมการ 1525 0
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน (2) 876 0
ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 2499 6
สิทธิบัตร กับความเข้าใจผิด 1144 2
Graphic Driver: Update เมื่อไหร่ดี 1340 0
Word 2010 : การเขียนสมการด้วย Microsoft Equation 3.0 9638 4
Autodesk ให้ฟรีเพื่อการศึกษา 1743 1
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๓ "AutoCollage" 1208 0
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont." 2072 3
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๒ "ICE" 1302 2
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search" 1367 0
หลักสูตรใหม่ เทคโนโลยีพลังงาน ที่ ม.รังสิต 3381 2
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน 8285 0
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6 1766 0
ส.ค.ส. 2555 1785 0
ผมว่า การทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 2230 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ... ๓ บทสรุป 2576 4
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ๒ 2132 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโท นั้นไม่จำเป็น 2013 6