นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 25 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่สอง 668 2
เรียนอยู่บ้าน:คอมมือสอง;ตอนที่หนึ่ง 493 1
เมื่อต้องสอนอยู่บ้าน 435 0
QA: เลิกเถอะ ถ้าไม่สามารถประกันคุณภาพกรรมการได้ 1288 0
CHE QA: ระบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 1712 1
ปฏิรูปการศึกษา อยู่ในมือใคร อันตรายที่สุด ? 1318 1
Word 2010 : การเปลี่ยนสีฟอนต์ในสมการ 2248 0
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน (2) 1287 0
ฟินแลนด์:ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก 3015 6
สิทธิบัตร กับความเข้าใจผิด 1712 2
Graphic Driver: Update เมื่อไหร่ดี 1695 0
Word 2010 : การเขียนสมการด้วย Microsoft Equation 3.0 11564 4
Autodesk ให้ฟรีเพื่อการศึกษา 2822 1
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๓ "AutoCollage" 1556 0
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑.๑ "Academic Search Cont." 2503 3
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๒ "ICE" 1664 2
รื้อหิ้งงานวิจัย "Microsoft Research" ตอนที่ ๑ "Academic Search" 1714 0
หลักสูตรใหม่ เทคโนโลยีพลังงาน ที่ ม.รังสิต 3708 2
บูเลียน ไม่ใช่ บูลีน 8664 0
การประชุมวิชาการ UN-CECAR ครั้งที่ 6 2183 0
ส.ค.ส. 2555 2087 0
ผมว่า การทำวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 2519 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ... ๓ บทสรุป 2897 4
ผมว่า การเรียนปริญญาโทนั้นไม่จำเป็น ๒ 2419 2
ผมว่า การเรียนปริญญาโท นั้นไม่จำเป็น 2275 6