นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1555
ความเห็น: 0

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟังมากกว่าผู้พูด

การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยายโดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

ภาพประกอบ

การเตรียมนำเสนอที่ดีเริ่มจาก

  1. กำหนดหัวข้อและทำความเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น อายุ อาชีพ ความมุ่งหมาย

  2. วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ฟังจะได้ภายหลังการนำเสนอ ว่าเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอแล้วต้องการให้ผู้ฟังรู้สึก/คิด/เชื่อ/ทำ...อะไร

  3. วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ฟังน่าจะรู้สึก/คิด/เชื่อ/ทำ...อะไร อย่างไร ก่อนฟังการนำเสนอ

  4. วิเคราะห์ GAPs ระหว่างก่อน และหลัง เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น และนำไปกำหนดเนื้อหาที่จะนำเสนอ

  5. ออกแบบเนื้อหาเป็นลำดับ เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่วิเคราะห์ และลงท้ายด้วยบทสรุปของเรื่องที่นำเสนอ

  6. ออกแบบ Ending ของการนำเสนอ โดยมุ่งให้ผู้ฟังได้ตามสิ่งที่เราวางแผน และมีการทิ้งท้ายให้เกิด action-oriented

  7. ออกแบบการนำเข้าสู่การนำเสนอ เพื่อดึงความสนใจของผู้ฟัง

เพียงเท่านี้ เราก็จะได้การนำเสนอที่สามารถดึงดูด ถูกใจผู้ฟัง และทำให้การนำเสนอของเราบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): PLC3  การนำเสนอ  การสื่อสาร
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2560 15:56 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2560 00:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดินสอ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ