นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1643
ความเห็น: 0

บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก

การพัฒนา Mindset

การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3

1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
ตัวอย่าง
- คำถาม : การออกนอกกรอบ จะดีหรือไม่
- คำตอบ : ....

การออกนอกกรอบ จะดีหรือไม่ ขึ้นกับว่ากรอบใหม่ดีกว่ากรอบเก่าหรือไม่ ยกเว้นว่า เราอยู่ในกรอบที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ในกรอบใหม่ และไม่จำเป็นต้องไปศึกษากรอบใหม่ให้เสียเวลา

แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า กรอบเราดีที่สุด เพราะเราไม่รู้อนาคต ที่อาจจะมีกรอบที่ดีกว่าเข้ามา ถ้าเราติดกับดักประสบการณ์ เราจะไม่สนใจอนาคตที่เกิดขึ้น ตย. Nokia, Kodak

2. System Thinking
- การคิดแบบเป็นระบบ ง่าย ๆ คือ การวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกถึงโอกาส และการวิเคราะห์ตัวเอง
- คิดก่อน แล้วค่อยพูด/ตัดสินใจ/กระทำ
- ถ้าคิด วิเคราะห์ไว้ล่วงหน้า เมื่อเจอสถานการณ์แล้วตัดสินใจได้ทันที เรียกว่า forward thinking หรือ strategic thinking
อ่านเพิ่มเติม --> ทฤษฎีเกม หรือ ที่นี่

3. Seed of Change - การมีเมล็ดพันธุ์แห่งความคิด
เปรียบเทียบผู้รู้ 3 ท่าน ท่านใดฉลาดที่สุุด
ท่านแรก ใช้เวลาบรรยาย 4 ชั่วโมง แต่มีรายละเอียดเยอะมาก
ท่านที่สอง ใช้เวลาบรรยาย 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดไม่ครบ แต่แยกความสำคัญ
ท่านที่สาม ใช้เวลาบรรยายครึ่งชั่วโมง แสดงความเชื่อมโยง แสดงลำดับความสำคัญ

ท่านที่สาม จะมีความฉลาดที่สุด เพราะเลือกเฉพาะสิ่งที่สำคัญเข้ามา ปฏิเสธการรับข้อมูลขยะเข้ามา วิธีการแบบนี้เรียกว่า organic thinking

เมล็ดพันธุ์แรก  เกษตร
เมล็ดพันธุ์ที่สอง  เมื่อสองร้อยปีก่อน  อุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์ที่สาม  เมื่อสามสิบปีก่อน  ดิจิตอล = คอมพิวเตอร์ + โทรคมนาคม 

การทำนายอนาคต - environmental forecasting

การเกิดขึ้นของดิจิตอล ทำให้เกิดความลึกของข้อมูล ความเร็ว การเชื่อมโยง (รวมถึงโลกาภิวัตน์) การแข่งขันและการเปิดเสรีทางการค้า และนำมาซึ่งการต่อต้านที่นำมาทั้งด้านลบ เช่น การก่อการร้าย และด้านบวก เช่น ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

เอกสารประกอบการบรรยาย

4. การเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก 
การเปลี่ยนแปลงดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลกต่าง ๆ สามารถนำหลัก System Thinking มาใช้วิเคราะห์และทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สิ่งที่สำคัญ คือ การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อพยากรณ์อนาคต และเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่าง

The 4th Revolution: Convergence of digital, biotech and physical
+ Internet of everything - อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงทุกสิ่ง
+ Robotics - การใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงาน แรงงานต้องปรับทักษะ
+ Autonomous vehicle - อาชีพพขร.หมดไป รูปแบบการใช้รถเปลี่ยนไป
+ Energy coverage - 
+ Material science 
+ 3D printing 
+ E-commerce - สรรพสินค้าจะหายไป รายย่อยบางรายจะรวยขึ้น ธุรกรรมการเงินออนไลน์เพิ่มมูลค่าขึ้น
+ E-banking - 
+ Fintech - การใช้เทคโนโลยีทำงานด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
+ Blockchain - public ledger, cloud funding, bitcoin, mobile payment

VDOการคิดวิเคราะห์ 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): system thinking  PLC3
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กรกฎาคม 2560 16:25 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2560 18:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดินสอ และ Ico24 นราภรณ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ