นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

daony
Ico64
Miss monrudee saetae
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

[R] (0) อบรม Share.psu

1. คาดหวังอะไรกับการอบรมครั้งนี้ -เข้าใจความหมายเกี่ยวกับคำว่า Share.psu ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร -เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานของ Share.psu -เข้าใจถึงกระบวนการใช้งานของ Share.psu 2. ได้อะไรเกินความคาดหวัง/สมกับความคาดหวัง/น้อยกว่าความคาดหวัง... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By daony   created: 08 July 2011 10:14 Modified: 08 July 2011 10:14 [ Report Abuse ]