นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(9) การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย (3)

ห่างหายจากการเขียนไปนาน มารอบนี้ก็ขอบอกกล่าวข่าวที่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านต้องการทราบสักหน่อย นั่นก็คือ เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 ผมขอเรียนว่า ในเร็วๆ นี้ พวกเราคงได้รับเงินเพิ่มดังกล่าว ในเบื้องต้นทราบว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 08:52 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2551 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(18) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มีการถามไปที่ผมมากรายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่หรือตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเองเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ว่า ทำไม? เงินเดือนค่าจ้างที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจึงน้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกรอบอัตราที่มหาวิทยาลัย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2550 08:43 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2550 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) แรงเสริม ป.เอก

วันนี้จะเขียนเล่าถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรา แรงจูงใจที่ว่า คืออะไร...1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่ว่่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนทุนประเภทต่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 08:32 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2550 14:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การรับสมัครอาจารย์

วันนี้ผมมีเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในอนาคตของมหาวิทยาลัยมาฝาก ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนแจ้งมายังคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชาต่าง ๆ แล้ว แต่ผมคิดว่า อาจจะมีอีกหลายท่านยังไม่ทราบ ผมเลยนำมาเผยแพร่ในบล๊อคอีกครั้ง เหตุผลหนึ่งท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2550 09:01 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2550 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ประเภทบุคลากร

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบอกเล่าบุคลากรไปแล้ว 4 ประเภท คือ 1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจำ 3) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 4) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำหรับตอนนี้ผมจะกล่าวถึงอีก 3 ประเภท ที่เหลือ คือ5) ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน... มีต่อ »
โดย แดง   สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 11:03 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2550 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประเภทของบุคลากร

ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอยู่ด้วยกัน 7 ประเภท แต่ละประเภทเป็นอย่างไรนั้น ผมขอเรียนให้ทราบดังนี้1. ข้าราชการ หรือชื่อเต็มๆ ที่เป็นทางการก็คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรประเภทนี้นับว่าเป็นชนกลุ่มใหญ่ของมหาวิทยาลัยใ... มีต่อ »
โดย แดง   สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 16:35 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2550 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีหลายท่านได้ถามผมว่า ตอนนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัย (สงขลานครินทร์) มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร ผมได้อธิบายให้หลายๆท่าน ได้ทราบแล้ว และผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมน่าจะนำมาเขียนไว้ในบล๊อก ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยสง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย แดง   สร้าง: 19 ตุลาคม 2550 07:50 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2550 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]