นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1633
ความเห็น: 0

ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์

 

 

“เยี่ยมชมแปลงปลูกผักที่ประสบปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุด”

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓o เมษายน ๒๕๕๙

ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร 

 

          ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓o เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ ดร.จุฑามาศ แก้วมโน อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณพันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ วิทยากรจากศูนย์ฯ ภาคใต้ ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงผักสลัดที่ใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis ได้แก่ มณีครามไฮโดรฟาร์ม Natural green Hydroponic จังหวัดภูเก็ต เบญจวรรณฟาร์ม ซึ่งปลูกผักในดิน จังหวัดพังงา และแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ ของคุณโชติกา  นินทจันทร์ จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งแนะนำการจัดการดูแลแปลงเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่สูงขึ้น

Natural Green Hydroponic

 

 

           เบญจวรรณฟาร์ม

       

 

 

 

 

 แปลงผักคุณโชติกา นินทจันทร์

       

ข้อมูลและภาพถ่าย : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ 
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 May 2016 14:53 Modified: 12 May 2016 14:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว