นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1250
ความเห็น: 0

สัมมนาวิชาการด้านการเกษตร

                 

         กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ อีกครั้ง เมื่อบริษัทในเครือ เจริญโภคภัณฑ์ CP จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ให้ความรู้เกษตรกร ด้านการบำรุงรักษาดินและการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ให้เหมาะสมกับพืช โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเป็น อ่อนทอง อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ ร่วมบรรยายเสวนาให้ความรู้วิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรกับเกษตรกร ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 0900-12.00 น. ณ ศูนย์ปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา  


Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 December 2013 09:36 Modified: 12 December 2013 10:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว