นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1188
ความเห็น: 0

บริการวิชาการ...ผลผลิตยาง

 

 

 

                สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูยางประจำปีงบประมาณ 2556 ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ปฏิบัติหน้าที่ครูยางขึ้น  โดยการจัดอบรมได้เชิญ
รองศาสตราจารย์ ดร.จำเป็น อ่อนทอง อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน หัวข้อการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตยางอย่างยั่งยืน
 
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอห้วยยอดรู้อย่างนี้แล้วแนวทางที่เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดผลผลิตของตนเองให้เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

         
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 เมษายน 2556 13:39 แก้ไข: 09 กันยายน 2558 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ