เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1051
ความเห็น: 0

โรคพริกสาเหตุจากเชื้อไวรัส

วิทยากรด้านศัตรูพริก

 

 

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา (ส.ป.ก.สงขลา)
จัดโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตรส่งเสริมการใช้
ชีวินทรีย์และสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพริก
แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริก
ในวันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักศัตรูพริก วงจรชีวิต ตัวพาหนะ(เชื้อไวรัส)
และการป้องกันกำจัดโดยใช้ชีวินทรีย์และสารธรรมชาติ
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อ-สกุล

ดร. มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

E-mail

maneerat.k@psu.ac.th อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

maneenoi_agbiot@yahoo.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์/โทรสาร

0 7428 6106 / 0 7455 8806

created: 05 April 2011 17:15 Modified: 08 April 2011 13:19 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.159.205.37
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ