นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

(0) อบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:32 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปุ๋ย..ไม้ผล..นาข้าว..ยางพารา..ปาล์มน้ำมัน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2559 09:14 แก้ไข: 30 พฤศจิกายน 2559 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 31 สิงหาคม 2559 14:36 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2559 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว...จุลินทรีย์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 31 สิงหาคม 2559 14:11 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2559 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2559 10:16 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2559 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2559 16:21 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2559 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไฮโดรโพนิกส์

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 26 กรกฎาคม 2559 11:06 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2559 11:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์

“เยี่ยมชมแปลงปลูกผักที่ประสบปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุด” ระหว่างวันที่ ๒๗-๓o เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓o เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2559 14:53 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2559 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

“อบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2559 14:11 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2559 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกอบรมโครงการเกษตรนวัฒกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บารอกัตฟาร์ม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย **ซูซี่**   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2559 15:32 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2559 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]