นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

(0) อบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 23 June 2017 10:32 Modified: 23 June 2017 10:32 [ Report Abuse ]

(0) ปุ๋ย..ไม้ผล..นาข้าว..ยางพารา..ปาล์มน้ำมัน

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 30 November 2016 09:14 Modified: 30 November 2016 09:14 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 31 August 2016 14:36 Modified: 31 August 2016 14:36 [ Report Abuse ]

(0) ควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว...จุลินทรีย์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 31 August 2016 14:11 Modified: 31 August 2016 14:12 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มผักไฮโดรโพนิกส์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 29 July 2016 10:16 Modified: 29 July 2016 10:16 [ Report Abuse ]

(0) สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 27 July 2016 16:21 Modified: 27 July 2016 16:21 [ Report Abuse ]

(0) ไฮโดรโพนิกส์

more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 26 July 2016 11:06 Modified: 31 August 2016 11:31 [ Report Abuse ]

(0) ปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุดผักไฮโดรโพนิกส์

“เยี่ยมชมแปลงปลูกผักที่ประสบปัญหาโรครากเน่าและโรคใบจุด” ระหว่างวันที่ ๒๗-๓o เมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓o เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 12 May 2016 14:53 Modified: 12 May 2016 14:55 [ Report Abuse ]

(0) การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

“อบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 12 May 2016 14:11 Modified: 12 May 2016 15:14 [ Report Abuse ]

(0) เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกอบรมโครงการเกษตรนวัฒกรรมใหม่ตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บารอกัตฟาร์ม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By **ซูซี่**   created: 02 May 2016 15:32 Modified: 02 May 2016 16:15 [ Report Abuse ]