นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 622
ความเห็น: 0

ในแต่ละช่วงรอบการประเมิน ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบอะไรบ้าง? [C]

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน/ราชการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการประเมิน จะแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้

1. ต้นรอบการประเมิน - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้รับการประเมินทำข้อตกลงร่วมกัน

2. ระหว่างรอบการประเมิน - ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินเป็นระยะ

3. ครบรอบการประเมิน - ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน แจ้งผู้รับการประเมินรับทราบ

ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา ทุกบทบาทที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาจัดการข้อมูลในระบบออนไลน์ ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยติดตามจากสถานะของใบประเมินทั้ง 2 ระบบออนไลน์ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีอะไรบ้าง เรามาดูจากตารางนี้กันค่ะ (แยกให้เห็น 2 ระบบ)

ระบบ TOR Online ระบบ Competency Online
ผู้รับการประเมิน - จัดทำข้อตกลงภาระงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น - กำหนดค่าคาดหวังให้ผู้รับการประเมินทำความตกลงร่วมกัน
เมื่อครบรอบการจัดทำแผน สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือ ....
สถานะของใบประเมิน TOR หากหัวหน้าเห็นชอบกับแผนแล้ว ควรเป็น [สถานะ 05]
- กรณีเป็น [สถานะ 01] แจ้งผู้รับการประเมินให้จัดทำแผนให้แล้วเสร็จและส่งหัวหน้า
- กรณีเป็น [สถานะ 02] แจ้งหัวหน้าให้พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับแผน
- กรณีเป็น [สถานะ 03]  แจ้งผู้รับประเมินให้แก้ไขแผนและส่งหัวหน้าอีกครั้ง

สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online
ควรเป็นสถานะ “ผู้รับการประเมินยอมรับ
- กรณีเป็นสถานะ หัวหน้ากำหนดค่าคาดหวัง” แจ้งหัวหน้าให้ประกาศค่าคาดหวัง
- กรณีเป็นสถานะ รอยอมรับจากผู้รับการประเมิน” แจ้งผู้รับการประเมินให้ยอมรับค่าคาดหวัง

การแต่งตั้งกรรมการ ถูกต้อง/ครบถ้วนแล้วหรือไม่? หากมีการแก้ไขต้องแก้ไขในระบบ Competency Online  
เมื่อครบรอบการประเมิน ทำการรายงานผล สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือ .... 
สถานะของใบประเมิน TOR หากหัวหน้าเห็นชอบกับผลแล้ว ควรเป็น [สถานะ 08]
- กรณีเป็น [สถานะ 05] แจ้งผู้รับการประเมินให้จัดทำผลให้แล้วเสร็จและส่งหัวหน้า
- กรณีเป็น [สถานะ 06] แจ้งหัวหน้าให้พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับผล
- กรณีเป็น [สถานะ 07]  แจ้งผู้รับประเมินให้แก้ไขผลและส่งหัวหน้าอีกครั้ง
 
เมื่อจบการประเมินผล สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ คือ .... 
สถานะของใบประเมิน TOR หากประธานยืนยันผลการประเมินแล้ว ควรเป็น [สถานะ 09]
- กรณีเป็น [สถานะ 08] แสดงว่ายังอยู่ในระหว่างกรรมการ และ ประธานให้คะแนน
** หากต้องการตรวจสอบกรรมการที่ยังไม่ได้ให้คะแนน ประธานเป็นผู้ตรวจสอบได้ในหน้าสรุปคะแนน ** 
สถานะของใบประเมินในระบบ Competency Online ควรเป็นสถานะ “ประเมินเรียบร้อยแล้ว”
กรณีเป็นสถานะ กรรมการกำลังประเมิน” แสดงว่า ยังอยู่ในระหว่างกรรมการ และ ประธานให้คะแนน
** หากต้องการตรวจสอบรายชื่อกรรมการที่ยังไม่ได้ให้คะแนน
ให้เข้าที่เมนู "ประเมินสมรรถนะ >> รายชื่อกรรมการที่ยังไม่ยืนยันผลการประเมิน" **
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2562 14:46 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2562 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น