นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Support จ๋า...
Ico64
SUPRANEE UBONJINDA
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 586
ความเห็น: 0

แรกเริ่มใช้งานระบบประเมินผล...ผู้ดูแลระบบต้องทำอะไรบ้าง? [C]

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น ปัจจุบันได้มีหลายคณะ/หน่วยงาน ใช้การประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ/งาน ใช้ระบบที่มีชื่อว่า "ระบบ Competency Online" และ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลง ใช้ระบบที่มีชื่อว่า "ระบบ TOR Online" อีกทั้งยังมีบางหน่วยงานที่สนใจกำลังเริ่มทดลองใช้ระบบ

@^^@ สำหรับบันทึกนี้ จะขอกล่าวถึงระบบ Competency Online กันก่อนนะคะ... ในระบบนี้ได้แบ่งบทบาทของผู้ใช้งาน เป็นดังนี้
- บทบาท หัวหน้างาน
- บทบาท ผู้รับการประเมิน
- บทบาท กรรมการ
- บทบาท ประธานกรรมการ
- บทบาท ผู้ดูแลระบบ

จากการเฝ้าสังเกตและให้คำแนะนำการใช้ระบบประเมินมาเป็นเวลาเกือบ 8 ปี พบว่า ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการข้อมูลเบื้องต้นเข้าในระบบ หรือที่เรียกว่า ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่ระบบ หรือว่า Admin ของคณะนั้น ยังไม่ได้จัดการข้อมูลบางอย่างให้ครบถ้วน หรือ ให้ทันกำหนดเวลาในแต่ละรอบประเมิน อาจทำให้ผู้ใช้ในบทบาทต่างๆ ของคณะตนเองใช้งานติดๆขัดๆไปบ้าง ซึ่งแต่ละบทบาท จะมีช่วงเวลาในการเข้ามาใช้ระบบไม่พร้อมกัน ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานเสมอ

วันนี้..ได้ทำการรวบรวมรายการที่ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบและจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน มาฝากกันค่ะ และในแต่ละข้อ เราจะบอกเมนูที่เข้าใช้งานด้วยนะคะ

 1. แวะไปที่ระบบ MIS-DSS กันก่อนนะคะ เพื่อจัดบุคลากรทุกท่านเข้าสังกัดภาค/หน่วยงานที่ถูกต้องในสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง
  • ระบบ MIS-DSS >> เมนูสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง >> กำหนดบุคลากรตามสังกัดการปฏิบัติงานจริง
 2. หากใช้ระบบ TOR Online ร่วมด้วย ให้กำหนดผู้อนุมัติใบประเมินสำหรับการเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบกับแผนและผล ในที่เดียวกันเลยค่ะ 
  • ระบบ MIS-DSS >> เมนูสังกัดตามการปฏิบัติงานจริง >> กำหนดตำแหน่งผู้บริหาร และเลือกบุคลากรดำรงตำแหน่ง
 3. กลับมากันที่ระบบ Competency Online กันค่ะ มาเริ่มกำหนดวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดของกิจกรรมต่างๆในรอบประเมิน เมื่อถึงช่วงเวลาของผู้ใช้บทบาทใด ผู้ใช้กลุ่มนั้นก็จะสามารถเข้าใช้ระบบได้ ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานสามารถกำหนดวันที่ได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงานตนเอง หรือจะยึดตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  • เมนูประเมินสมรรถนะ >> ข้อมูลกิจกรรมประเมินส่วนคณะ

 4. แต่งตั้งกรรมการ Competency และ TOR หากมีการแก้ไขกรรมการในรอบใหม่ ควรแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนหัวหน้าสร้างใบประเมิน และ ควรลบชื่อกรรมการที่ลาออกแล้วออกจากระบบ (แสดงเป็นรหัสสีแดง)
  • เมนูข้อมูลหลัก >> ข้อมูลผู้บังคับบัญชา/กรรมการ โดยเพิ่มชื่อกรรมการที่ต้องการ และ คลิกที่ช่อง กรรมการ (COMPETENCY) หรือ กรรมการ(TOR)

 5. สร้างกลุ่มกรรมการ Competency เพื่ออำนวยความสะดวกให้หัวหน้า ในการเลือกกลุ่มกรรมการในการทำใบประเมิน
  • เมนูข้อมูลหลัก >> ข้อมูลกลุ่มกรรมการประเมิน

 6. จัดการข้อมูล Track และอายุงาน โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดประเภทภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และตรวจสอบอายุงานของบุคลากรในคณะให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องทำการ "ยืนยันข้อมูล" ด้วยค่ะ ให้สถานะของชื่อบุคลากรเป็น ยืนยันแล้ว เพื่อให้หัวหน้าสร้างใบประเมินให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
  • เมนูประเมินสมรรถนะ >> ข้อมูล Track และอายุงาน

6 รายการเหล่านี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องกำหนดค่าให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน และ ก่อนการจัดทำใบประเมินค่ะ หากในระหว่างช่วงการประเมิน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วน ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขได้(แล้วแต่บางกรณี)

ดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือบทบาทผู้ดูแลระบบระดับคณะ ในระบบ Competepncy Online ค่ะ หรือคลิกลิงค์ 
https://competency.psu.ac.th/Competency/Manual/AdminFac/AdminFac.htm

เมื่อจบรอบการจัดทำแผนแล้ว ผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบใบประเมินของหน่วยงานให้มีครบถ้วน และอยู่ในสถานะที่ถูกต้องด้วยนะคะ จะได้ติดตามจากบุคลากรในหน่วยงานได้ทันเวลาค่ะ ส่วนจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรบ้างนั้น จะมาแนะนำให้ทราบในบันทึกถัดๆไปนะคะ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มิถุนายน 2562 10:43 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2562 10:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น