นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1844
ความเห็น: 4

นิยายหลอกเด็ก๓:การปรับปฏิทินการศึกษาให้เป็นนานาชาติ

ข้อดีของปฏิทินเดิม..มีเวลาตระเตรียมที่เรียน ที่อยู่ วีซ่า ฯลฯ ได้

ก่อนอื่นก็ต้องสืบที่มาที่ไปก่อนตามธรรมเนียมครับ พบว่าต้นเรื่องอยู่ที่ประมาณว่าประธานที่ประชุมอธิการบดีท่านหนึ่ง เสนอให้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา เพื่อให้ตรงกันกับประเทศ ASEAN และของ USA ดูตามข่าว University World News ครับ

"THAILAND: Call for term calendar to match the world "

โดยที่ในเนื้อข่าวกล่าวถึงความพยายามของอธิการที่เป็นประธาน ได้พยายามปรับเปลี่ยนปฏิทินดังกล่าว

ทีนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่ม จาก Wiki เช่นเคยครับ เพราะมีข้อมูลปฏิทินการศึกษาของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งของสหรัฐด้วย

ลองไปดูของสหรัฐครับ มีตั้งสามระบบ คือระบบสี่เทอม ระบบสามเทอม และระบบสองเทอม และก็แตกต่างกันมากทั้งประเทศที่ไม่เห็นเหมือนกัน ...รวมทั้งคนอเมริกันคงคิดว่าไม่เห็นจำเป็นตรงไหนที่ต้องตรงกัน..

และทั้งนี้ทั้งนั้น หลาย ๆ ประเทศที่จัดปฏิทินการศึกษา ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปจากภูมิอากาศ ประเพณี และวัฒนธรรมทางสังคมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอินเดีย (ต้นฉบับ semester) อังกฤษ ที่ประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงหน้าเก็บเกี่ยวข้าวสาลี วัดหยุด Ester และ Christmas

รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น ต่างก็ มีรากฐานจากสังคมประเพณี วัฒนธรรมทั้งสิ้น ... รวมทั้งไทยในระบบเดิมด้วย...

ของไทยแต่เดิม เดือนเมษาคือเดือนที่ร้อน มาก ๆ ถึงมากที่สุด และต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวข้าว จึงทำให้เกิดประเพณี สงกรานต์ ที่ตามมาด้วย วันครอบครัว ..ฯลฯ

ใครที่เคยอยู่โรงเรียนบ้านนอก หรือ ม.อ.ก็เถอะสมัยหลายสิบปีก่อนที่ห้องเรียนมีแค่ประตูหน้าต่าง...ตอนเรียนซัมเมอร์ เป็นอย่างไร

ผมยังมองเห็นข้อดีของปฏิทินเดิม ที่การสอบไล่เสร็จสิ้นแล้วยังมีเวลาว่าง 2-3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนแรกของสหรัฐ คือใครที่ต้องไปเรียนต่อที่สหรัฐ(จริง ๆ) จะได้มีเวลาตระเตรียมที่เรียน ที่อยู่ วีซ่า ฯลฯ ได้พร้อม ซึ่งจะมีเพียงคนอเมริกันในไทยเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะมีถึง หนึ่งหมื่นคนต่อปี ที่ต้องไปเรียนต่อ ขณะที่นักเรียนไทยแท้ร่วม สามแสนคนต้องมาปรับตัวตามปฏิทินใหม่ที่ว่านี้

ผมสรุปเอาเอง ในความเห็นผมคือเป็นเรื่องหลอกเด็ก (อีกแล้ว) ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นพิษมาจาก KPI ครับ... ซึ่งน่าจะมีใครทำวิจัยเรื่อง "พิษภัยจาก KPI ส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทย" ส่วนผมจะตามหานิทานจีนโบราณซักเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ

 


 

☹ ชุดนิยายหลอกเด็ก ได้แรงบันดาลใจจาก Mythbuster ว่าประเทศไทยเราก็มีนิยายหลอกเด็กหลายเรื่อง ☻ 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 September 2014 11:55 Modified: 22 September 2014 12:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
22 September 2014 13:47
#99976

นาจะหลอกกันเองวาเป็นผลงาน

Ico48
Smarn (Recent Activities)
23 September 2014 14:37
#100004

ขอบคุณครับ ที่ช่วย "ตีความ" ให้

Ico48
Smarn (Recent Activities)
04 May 2016 15:39
#105025

เข้ามาอัพเดตครับ จากข้อมูล ทปอ

รายนามประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

- พ.ศ. 2515 ศาสตราจรย์ ดร.อรุณ สรเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2516 ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พ.ศ. 2517 ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ นาวาเอก นพ.ตะวัน กังวานพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- พ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2520 ศาสตราจารย์ นพ.กษาน จาติกวนิช มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2523 ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทองใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พ.ศ. 2524 รองศาสตราจารย์ นพ.ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ นพ.ณัฐ ภมรประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2527 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิตยา สุวรรณะชฎ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- พ.ศ. 2528 ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2522 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- พ.ศ. 2546 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- พ.ศ. 2548 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- พ.ศ. 2549 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- พ.ศ. 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2553 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2554 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พ.ศ. 2557 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน มหาวิทยาลัยมหิดล 
- พ.ศ. 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- พ.ศ. 2559 ศาลตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ