นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หนุ่มหน้ามน
Ico64
นาย สรวิศ ขาวเรือง
เจ้าหน้าที่โครงการ
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2549
ความเห็น: 4

(•-((-- อัศจรรย์ !! "วันตรุษจีน" เกิด "สุริยุปราคาวงแหวน" -- ))-•)

การดูสุริยุปราคาในวันดังกล่าว ห้ามดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า ต้องใช้แผ่นกรองแสงไมร่าในการดูสุริยุปราคา หากไม่มีให้ใช้กระดาษแข็งเจาะรูเล็กๆ แล้วส่องไปที่พื้น
                        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 52 นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต นักดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มกราคม หรือ วันชิวอิด คนไทยทั่วประเทศจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ สุริยุปราคาบางส่วน  และพร้อมๆ กันนี้ จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน ศูนย์กลางอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มหาสมุทรอินเดีย และทวีปแอฟริกาตอนใต้
         
นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า สุริยุปราคา หรือเรียกอีกอย่างว่า สุริยะคราส หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก แล้วโคจรมาบังดวงอาทิตย์ จึงทำให้โลกไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ช่วงขณะหนึ่ง โดยเงาของดวงจันทร์จึงตกมาบนโลก ทำให้บริเวณพื้นผิวโลกที่อยู่ใต้เงามืดของดวงจันทร์ เห็นดวงอาทิตย์มืดมิด เราเรียกว่า "สุริยุปราคาเต็มดวง" และบริเวณพื้นโลกที่อยู่ใต้เงามัวของดวงจันทร์ ก็จะเห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นวงกลม โดยมีขอบสว่างล้อมรอบคล้ายวงแหวน เราเรียกว่า "วงแหวนสุริยุปาคา" ส่วนบางบริเวณก็เห็นดวงอาทิตย์มืดบางส่วนและสว่างบางส่วน เราเรียกว่า "สุริยุปราคาบางส่วน"

          
"การดูสุริยุปราคาในวันดังกล่าว ห้ามดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า ต้องใช้แผ่นกรองแสงไมร่าในการดูสุริยุปราคา หากไม่มีให้ใช้กระดาษแข็งเจาะรูเล็กๆ แล้วส่องไปที่พื้น ถ้าบ้านเป็นหลังคามุงสังกะสีหรือมุงกระเบื้องที่มีรูตะปู ให้ดูแสงที่ลอดรูตะปูที่ตกทอดอยู่ที่พื้นเป็นดวงกลม เมื่อเกิดสุริยุปราคาแสงวงกลมจะแหว่งตามลักษณะที่สุริยุปราคาเกิดขึ้น หรือควรดูผ่านกระจกรมควันหนาๆ แบบโบราณส่องดู และห้ามส่องดูนานๆ เพราะจะมีผลต่อสุขภาพตาได้" นายวรวิทย์ กล่าว

          
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูสุริยุปราคาในวันดังกล่าว มีกำหนดระยะช่วงเวลาที่เห็นได้ในแต่ละพื้นที่ดังนี้...

           
กรุงเทพมหานคร : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 53 นาที 1 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 59 นาที 52วินาที โดยคราสจะสิ้นสุดเวลา 17 นาฬิกา 58 นาที 54 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 33.1% 

           เชียงใหม่ : เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา 5 นาที 24 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 2 นาที 18 วินาที คราสสิ้นสุด 17นาฬิกา 53 นาที 32 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 18.7 %

           หนองคาย : เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา 2 นาที 1 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 2 นาที 24 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 56 นาที 28 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 25.3 % 

           อุตรดิตถ์ : เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา 2 นาที 5 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 1 นาที 58 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 55 นาที 25 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 22.8% 

           พิษณุโลก : เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา 0 นาที 8 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 1 นาที 36 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 56 นาที 28 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 24.9%

           อุดรธานี : เริ่มเข้าคราส 16 นาฬิกา 0 นาที 58 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 2 นาที 12 วินาที คราสสิ้นสุด  17 นาฬิกา 56 นาที 56 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 26.6 % 

           นครสวรรค์ : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 57 นาที 30 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 0 นาที 58 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 57 นาที 24 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 2725 % 

           นครราชสีมา : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 55 นาที 48 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 0 นาที 54 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 58 นาที 38 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 31.9% 

           อุบลราชธานี : เริ่มเข้าคราส  15 นาฬิกา 56 นาที 16 วินาที คราสลึกสุด 17 นาฬิกา 1 นาที 17 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 55 นาที 48 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 34.7%

           ชลบุรี : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 52 นาที 19 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 59 นาที 45 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 59 นาที 13 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 34.6 % 

           สุราษฎร์ธานี : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 42 นาที 45 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 56 นาที 7 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 59 นาที 59 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 43.6 % 

           ภูเก็ต : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 42 นาที 45 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 56 นาที 7 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 59 นาที 59 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 43.6%

           สงขลา : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 39 นาที 12 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 54 นาที 44 วินาที คราสสิ้นสุด 18 นาฬิกา 0 นาที 11 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 50.28 % 

           ปัตตานี : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 38 นาที 54 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 54 นาที 37 วินาที คราสสิ้นสุด 18 นาฬิกา 0 นาที 14 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 52.7  %

           ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 52 นาที 56 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 59 นาที 51 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 59 นาที 5 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบังไป 33.94 %

           หอดูดาวบัณฑิตจังหวัดฉะเชิงเทรา : เริ่มเข้าคราส 15 นาฬิกา 52 นาที 46 วินาที คราสลึกสุด 16 นาฬิกา 59 นาที 50 วินาที คราสสิ้นสุด 17 นาฬิกา 59 นาที 11 วินาที ดวงอาทิตย์ถูกบัง 34.40
    
Sections: ประวัติศาสตร์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 19 January 2009 17:21 Modified: 19 January 2009 17:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Jam [IP: 192.168.100.112]
19 January 2009 17:51
#40260

วันชิวอิด คงไม่รอดูสุริยคราส แต่จะรอรับโชคลาภแทนในเวลา 03.59-04.59 น. ทางทิศตะวันออก แล้วจะรวยจ้า

อ้อลืมบอกค่ะว่าในการเขียนบันทึกทุกครั้ง ช่วยเขียนคำสำคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยนะค่ะ
เพื่อให้ง่ายต่อการคนหาค่ะ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แห่งวงการ Share ค่ะ สู้ๆ นะค่ะ

Ico48
nagarindkx (Recent Activities)
28 January 2009 09:59
#40520

ผมถ่ายภาพ สุริยุปราคา คราวนี้ได้ด้วยการใช้กล้องรูเข็มครับ สามารถไปดูได้ที่

ถ่ายภาพสุริยุปราคา 26 มกราคม 2552 ด้วยกล้องรูเข็ม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.8.102
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ