นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2510
ความเห็น: 10

สมาชิก CORMAT ประชุมและเยี่ยมเยียนพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ถอดแบบความสำเร็จการจัดการชายฝั่งที่ลุ่มน้ำปากพนังมาใช้งาน

เมื่อเกิดพันธสัญญาระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในพื้นที่ชายฝั่ง ที่เราตั้งชื่อกันว่า "เครือข่ายพันธมิตรการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งแห่งประเทศไทย Coastal Resources and Marine Alliance: CORMAT" แล้ว สมาชิกก็มีการจัดประชุมต่อเนื่องและผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเยี่ยมชมพื้นที่/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

ในการประชุมครั้งที่ 2 สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ได้แสดงบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพ และใช้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นพื้นที่ศึกษา-ถอดแบบความสำเร็จมาใช้งาน

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจาก 14 หน่วยงาน (จำนวน 22 คน) ได้แก่

1. สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง ม.สงขลานครินทร์

2. สมาคมชาวประมง จ.กระบี่ เครือข่ายเฝ้าระวัง (MCS)

3. กลุ่มการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5. สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1)

6. กองทุนสัตว์ป่าโลก WWF

7. โครงการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ จ.ชลบุรี

8. โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

9. เครือข่ายจัดการประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน

10. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAF DEC )

11. กลุ่มประมงชายฝั่งลุ่มน้ำปากพนัง

12. ชุมชนลีเล็ด อ่าวบ้านดอน

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

14. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประมวลภาพกิจกรรมในวันดังกล่าวมาให้ชมกันค่ะ

 

บรรยากาศการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของสมาชิกเครือข่าย ความต้องการพัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย และแนวคิดในการพัฒนาวิธีการสื่อสารและเชื่อมโยงเครือข่าย (ซึ่ง Blog ก็ได้รับการพิจารณาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารด้วยค่ะ)

จากนั้นเราก็ไปเยี่ยมชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งเป็นประตูที่ควบคุมระบบน้ำทั้งหมดของลุ่มน้ำปากพนังค่ะ ภาพทางขวามือเป็นอนุสรณ์ปล่องสีข้าว ซึ่งประวัติศาสตร์ที่นี้เป็นเมืองการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ เป็นเมืองท่าของเรือสำเภาขนสินค้าค่ะ 

เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบโทรมาตร ของกรมชลประทาน .. ดูการส่งข้อมูลน้ำของสถานีย่อยทั่วทั้งลุ่มน้ำ ส่งข้อมูลมาที่ห้องนี้ เพื่อประมวลผล และตัดสินใจการเปิด-ปิดประตูต่างๆ ค่ะ (ข้อมูลออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง) 

แล้วก็มาเยี่ยมชมพระเอกของเรา เป็นการจัดการวัชพืชมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยหมักชีวภาพ (ทั้งแบบผงและแบบอัดเม็ด) และแปลงสาธิต "แปลงผักลอยน้ำ" สมาชิกเครือข่าย ได้ชิมผลผลิตสดๆ กันเลยค่ะ 

มานั่ง discuss กันตามระเบียบค่ะ ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนระหว่างการเรียนรู้ค่ะ ข้อมูลจะได้ไม่หล่นหาย 

 

เยี่ยมชุมชนชายฝั่งค่ะ มีรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นต้นแบบ ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ที่นี่ เครือข่าย CORMAT ตื่นเต้นกับการบริการ "รีดไข่ปูนอกกระดอง เคลื่อนที่" ของชุมชนค่ะ ไข่ที่รีดได้จะทำมาอนุบาล เพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ ที่แตกต่างจากที่อื่นคือเราบริการแบบเคลื่อนที่ค่ะ จากการที่ชาวบ้านทดลองทำมา พบว่า ถ้านำไปรีดที่สำนักงาน อัตราการรอดจะต่ำกว่าค่ะ ..อันนี้ขาดงานวิจัยสนับสนุนนะคะ เป็นการเรียนรู้จากการทำของชาวบ้าน 

ถ่ายภาพสวยๆ กับบรรยากาศดีดี 

งานของสถาบันในการจัดการชายฝั่ง เราใส่ใจในเรื่องขยะชายฝั่งด้วยค่ะ ในโอกาสนี้สมาชิก CORMAT ได้เยี่ยมชมรูปแบบการดำเนินงานของชุมชนในการจัดการขยะ ไม่น่าเชื่อนะคะ ขยะบริเวณชายหาดและชุมชนชายฝั่ง หลายชนิดที่เราสามารถนำกลับมาเพิ่มมูลค่าได้... แล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานค่ะ ....การประชุมครั้งต่อไป .. เรามีนัดกันไปดูงานที่เกาะช้าง จังหวัดตราดค่ะ...  

ดูรายงานการประชุมได้ ที่นี่ 

สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2551 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าสนใจครับ

ผมไม่เคยรู้ว่ามีการรีดไข่ปูแล้วเอาไปอนุบาลมาก่อนเลย

CORIN มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว..น่าชื่นใจ..

เมื่อวานไปเข้าประชุมครั้งล่าสุดมาที่กรมประมง นำความคิดเห็นของอาจารย์ คนธรรมดา ไปให้เครือข่ายดู เค้าบอกว่าดีจัง..แล้วจะประมวลความรู้เรื่องการรีดไข่ปูนอกกระดองนำลงเว็บไซต์ ... เป็นการเปิดรับความคิดเห็นว่าคนอื่นต้องการรู้เรื่องอะไรในชายฝั่งบ้าง ... (ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่ทำให้หนูมีอะไรไปพูดในที่ประชุม... ^/\^)

 

แล้วจะทยอยนำเรื่องราวกิจกรรมของเครือข่ายมาบอกเรื่อยๆ นะคะ อาจารย์ Kon1Kon  ถ้าอาจารย์ยังไม่เบื่อที่จะอ่านซะก่อน....^_^"

เรากำลังพัฒนาเว็บไซต์กันอยู่ค่ะ ... อาจจะไม่ดีมากมายนัก เพราะเราทำกันเองไม่ได้จ้าง... แล้วก็อยู่ระหว่างการเริ่มต้น เป็นงานที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพค่ะ ... เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ

www.cormat.org

ช่วยติชมด้วยนะคะ หรือใครอยากจะช่วยมากกว่านั้น เช่น ช่วยทำด้วย ก็จะดีค่ะ ยินดีมากเลยค่ะ

  • ตามมาชื่นชมและให้กำลังใจในกิจกรรมดี ๆ จ้า
  • ตอนแรกอ่านต๊กกะใจโหม๊ะเลยกับคำนี้ "เครือข่ายพันธมิตร"
  • เป็นคำที่น่ากลัวสำหรับใครบางคนนะ

ได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้จริงด้วย ดีจังมีอนุบาลปู   ติดตามอ่านเรื่องของCormat อยู่ครับพี่ เอามาลงอีกเยอะๆนะครับ 

ปล.ตามไปดูwww.cormat.org แล้วนะครับ ขนาดทำกันเองยังสวยมากเลยนะครับ แบบนี้ต้องยกนิ้วให้ CORMAT

Ico48
วิวัฒน์ ช่อผูก [IP: 125.25.95.166]
28 กุมภาพันธ์ 2552 13:58
#41694

แต่เราเคยเห็นตอนที่เราไปหาปลาที่ประตูระบายน้ำที่ฝั่งน้ำเค็มเราเห็นลูกปูแต่ไม่รู้ว่าปูอ่ะไรความยาวร่องน้ำที่ประตูระบายน้ำประมาณ4  ถึง 5 กิโลเมตรเห็นจะได้ความหนาแน่นของลูกปูประมาณ1เมตรยาวประมาณ5กิโลเมตรมันเป็นลูกปูที่มหาสารมากเท่าที่เราเคยเห็นมาตอนนั้นประมาณ พ.ศ2546น่ะเป็นเรืองจริงน่ะ

Ico48
BEER [IP: 118.173.155.47]
22 กุมภาพันธ์ 2553 10:22
#54407
ติดตามกิจกรรมของประมงชายฝั่งปากพนังตลอดคะ ดีใจและเป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาต่อไป สู้ ๆ น่ะคะ
Ico48
wiwat [IP: 111.84.254.249]
21 กันยายน 2553 01:46
#60339
ประตูระบายน้ำทำคนเดือดร้อนหนัก แต่ไม่มีใครช่วยได้ http://kronparkphanang.blogspot.com/

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ