นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

(10) แนะนำอาจารย์ใหม่

วันนี้ จะขอแนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาธรณีศาสตร์ ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. โดยเริ่มดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.52 เป็นต้นไป more »
By Baby   created: 03 November 2009 10:29 Modified: 23 May 2012 15:49 [ Report Abuse ]