นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

(0) สอ.มอ. สัญจรพบสมาชิกชาวทรัพยฯ

เรียน สมาชิก สอ.มอ. คณะทรัพยกรธรรมชาติ ด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) จะจัดโครงการ สอ.มอ. สัญจรพบสมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามปัญหาข... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 09 July 2014 10:00 Modified: 09 July 2014 10:02 [ Report Abuse ]

(1) เงินสวัสดิการ : สอ.มอ.

เมื่อเดือนที่แล้ว พ่อของเพื่อนเสียชีวิต เมื่อเสร็จงานศพจึงได้สอบถามเพื่อนว่า ไปรับเงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพของสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.มอ.) หรือยัง เพื่อนตอบว่ายัง จึงขอนำสวัสดิการบางรายการมาบอกกล่าวบุคลากรที่เป็นสมาชิกสอ.มอ. ดังนี้ เงินส... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 08 July 2014 15:02 Modified: 08 July 2014 15:08 [ Report Abuse ]

(5) ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ

ปุจฉา : "พี่ ผมจะลาบวช จะต้องทำเอกสารอย่างไรบ้างครับ" วิสัชนา :คำถามจากน้องที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลัง ๆ คงจะไม่มีข้าราชการลาบวช หรือมีน้อย และตอนนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ภาควิชาฯ ส่วนใหญ่อายุเกิน 40 หมดแล้ว จะมีก็แต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 15 January 2014 15:45 Modified: 16 January 2014 11:39 [ Report Abuse ]

(0) การลาหยุดของผู้บริหารคณะฯ ในระบบ MIS-DSS

ปุจฉา : มีคำถามจากอาจารย์หนุ่มน้อยท่านหนึ่ง ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะฯ สอบถามว่า ถ้าจะขอลาหยุดราชการในระบบ MIS-DSS personnel(ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัย : https://dss.psu.ac.th/dss_person/) จะต้องขอลาหยุดกับหัวหน้าภาควิช... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 11 September 2013 16:12 Modified: 12 September 2013 13:27 [ Report Abuse ]

(0) คำถามภาระงานเทียบ LU

ช่วงนี้ บุคลากรอยู่ในระหว่างการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือต่อสัญญาจ้าง หรือการเพิ่มค่าจ้างของบุคลากรครั้งที่ 1/2556 (1 ก.ย. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้อาจารย์กรอกหน่วยภาระงานด้วย... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 05 Febuary 2013 14:35 Modified: 05 Febuary 2013 15:11 [ Report Abuse ]

(0) เวลาเบิกของบุตร

ปุจฉา : จากอาจารย์ท่านหนึ่ง "บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุเท่าไร?" วิสัชนา : บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ 20ปีบริบูรณ์ บุตรเบิกได้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 07 January 2013 15:38 Modified: 07 January 2013 15:42 [ Report Abuse ]

(0) Load unit ขั้นต่ำของอาจารย์

ในช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือต่อสัญญาจ้าง หรือการเพิ่มค่าจ้างของบุคลากร ทุก 6 เดือนอาจารย์จะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และ กรอกหน่วยภาระงาน หรือที่เรียกว่า "Load unit" หรือLUซึ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 19 November 2012 15:46 Modified: 19 November 2012 15:52 [ Report Abuse ]

(1) Website ที่ใช้ปฏิบัติงาน

ในแต่ละวันเชื่อว่าหลาย ๆ คน พอมาถึงที่ทำงานก็ต้องนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าไปดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้งานประจำวัน และในระยะหลัง ๆ จะมีอาจารย์และบุคลากรใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ จึงขอแนะนำเว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับใช้ในกา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 09 November 2012 10:45 Modified: 09 November 2012 16:01 [ Report Abuse ]

(3) สมัครสมาชิกศูนย์กีฬา ม.อ.

ตามที่ คุณ AE อภิญญา บุญญะยูวะ ได้เขียนบันทึกเปิดศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ http://share.psu.ac.th/blog/ae-pr/25552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 นั้น มีบุคลากรภาควิชาฯ สอบถามว่า ปุจฉาต้องใช้หลักฐานอะไรบ้... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 07 November 2012 15:09 Modified: 07 November 2012 15:15 [ Report Abuse ]

(1) 1 วัน ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ

ในช่วงปีหลัง ๆ มานี้ ตอนเช้าเมื่อมาถึงที่ภาควิชาฯ หลังจากเก็บกระเป๋าสะพาย ไขลิ้นชักโต๊ะเก็บของส่วนตัว ต่อด้วยหวีผมให้เรียบสวยแล้วกิจวัตรประจำวันอันดับแรกก็คือ นั่งประจำที่ที่หน้าจอคอมฯ เพื่อเปิดดูข่าวสารข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทาง Internet ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Baby   created: 23 October 2012 19:22 Modified: 23 October 2012 19:47 [ Report Abuse ]