นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ 1523 0
งานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย 940 1
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รับรางวัล 943 0
อินทรธนู 1050 0
เสียภาษี : หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 1201 1
เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ได้เท่าไหร่ 1070 1
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี 874 0
การลาคาบเกี่ยวในวันหยุดราชการ 977 2
ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1201 3
TOR ออนไลน์ 1478 4
สอ.มอ. สัญจรพบสมาชิกชาวทรัพยฯ 773 0
เงินสวัสดิการ : สอ.มอ. 1287 1
ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ 1690 5
การลาหยุดของผู้บริหารคณะฯ ในระบบ MIS-DSS 1277 0
คำถามภาระงานเทียบ LU 1254 0
เวลาเบิกของบุตร 1278 0
Load unit ขั้นต่ำของอาจารย์ 1713 0
Website ที่ใช้ปฏิบัติงาน 1894 1
สมัครสมาชิกศูนย์กีฬา ม.อ. 2476 3
1 วัน ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ 1063 1
จะลาพักผ่อนได้เมื่อไหร่ 2042 7
ขอ ผศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1 1989 0
การขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ 2318 3
จัดไว้ให้เธอ 1594 2
กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง 15611 13
พี่ปัทและพี่นุชที่น่ารัก 1470 1
วันนี้ 27 ม.ค. เสนอชื่ออธิการบดี ม.อ. 1661 4
ช่วยเตือนผมด้วยนะครับ 1881 2
ขอแทงจำหน่ายคนได้มั๊ย 2538 4
เวทีแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยงไว้คอยเสี้ยมสอน 1884 7
แนะนำอาจารย์ใหม่ 2752 10