นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ 1640 0
งานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย 1057 1
ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รับรางวัล 1043 0
อินทรธนู 1143 0
เสียภาษี : หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 1289 1
เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) ได้เท่าไหร่ 1182 1
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี 953 0
การลาคาบเกี่ยวในวันหยุดราชการ 1068 2
ขอ ผศ. รศ. ศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1278 3
TOR ออนไลน์ 1560 4
สอ.มอ. สัญจรพบสมาชิกชาวทรัพยฯ 838 0
เงินสวัสดิการ : สอ.มอ. 1363 1
ขอลาบวช ทำอย่างไรครับ 1762 5
การลาหยุดของผู้บริหารคณะฯ ในระบบ MIS-DSS 1333 0
คำถามภาระงานเทียบ LU 1303 0
เวลาเบิกของบุตร 1386 0
Load unit ขั้นต่ำของอาจารย์ 1780 0
Website ที่ใช้ปฏิบัติงาน 1971 1
สมัครสมาชิกศูนย์กีฬา ม.อ. 2549 3
1 วัน ที่ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยฯ 1131 1
จะลาพักผ่อนได้เมื่อไหร่ 2121 7
ขอ ผศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1 2062 0
การขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ 2400 3
จัดไว้ให้เธอ 1656 2
กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง 15716 13
พี่ปัทและพี่นุชที่น่ารัก 1527 1
วันนี้ 27 ม.ค. เสนอชื่ออธิการบดี ม.อ. 1733 4
ช่วยเตือนผมด้วยนะครับ 1946 2
ขอแทงจำหน่ายคนได้มั๊ย 2623 4
เวทีแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยงไว้คอยเสี้ยมสอน 1953 7
แนะนำอาจารย์ใหม่ 2840 10