นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1641
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์คุณชำนาญ เถาสุวรรณ ผู้เกษียณอายุราชการ

"...ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน..."

 

 

 

คุณชำนาญ  เถาสุวรรณ  พนักงานประจำห้องทดลอง
ภาควิชาธรณีศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 362 

 

 • ประวัติการทำงาน 

           เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523  ได้เข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งคนงาน สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาธรณีศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งเป็น  พนักงานประจำห้องทดลอง  จนถึงปัจจุบัน  รวมอายุราชการ  36 ปี 

 • เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างไร

            พ่อได้บอกให้มาสมัครงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะมีเพื่อนพ่อบอกต่อ ๆ กันมา  ตอนแรกไม่คิดจะทำงานในส่วนราชการ ได้สมัคร 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง รปภ. และ คนงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปรากฏว่าได้บรรจุในตำแหน่ง คนงาน ที่โครงการจัดตั้งภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในสมัยนั้น  โดยในช่วงแรก ๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ และงานภาควิชาฯ ควบคู่กันไปด้วย

 • การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง

      -  จัดเตรียม ล้าง ตรวจนับเครื่องแก้วในการทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เครื่องมือปฏิบัติการภาคสนาม สาธิตการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

      -  ออกพื้นที่ภาคสนาม เก็บตัวอย่างดินและน้ำ แล้วนำตัวอย่างมาดำเนินการ เช่น บดดิน ร่อนดิน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชาฯ

      -  ดูแลเครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

      -  ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานธุรการภาควิชา เช่น ช่วยทาสี ซ่อมแซมหลังคา ทำชั้นวางของ ฯลฯ

      -  งานด้านทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์

      -  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักการทำงาน/การสร้างผลงานมีแนวทางอย่างไร

           มาทำงานด้วยใจ  หัวหน้าให้ทำอะไรก็ทำอย่างเต็มที่  เต็มความสามารถ  ชอบงานภาคสนาม  เก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างน้ำ  เพราะได้ทำอย่างเต็มที่

 • การบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร

           วางแผนก่อนทำงาน ว่าวันนี้/สัปดาห์นี้จะทำอะไรบ้าง  เรียงลำดับความสำคัญของงาน และแบ่งเวลาให้เหมาะสม

 • สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ/งานที่ภาคภูมิใจ

       ผลงานที่ใช้ประกอบการขอปรับระดับ  ได้แก่

       1. คู่มือการเตรียมก้อนดินสำหรับหาความหนาแน่นรวมของดิน

       2. คู่มือการดูแลรักษาเครื่องกรองและเครื่องกลั่นน้ำ

 • แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

         ควรร่วมกิจกรรมของคณะฯ ซึ่งเป็นสิ่งดีมาก  ทำให้มีความสนิทสนมกัน เพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  เป็นผลดีในการทำงาน

         กิจกรรมที่เข้าร่วมสม่ำเสมอ เช่น งานเกษตรภาคใต้  และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  เป็นนักกรีฑาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 


 • การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร

          ตั้งสติ  ยิ้ม  อ่อนโยน  วางเฉย  หรือถอยออกมา  เพื่อลดความกดดัน

 • ความประทับใจในการทำงาน

           งานที่ทำแม้จะเป็นงานในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  แต่ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งกับการได้ทำงานในตำแหน่งนี้  เพราะมีรายได้ มีสวัสดิการที่สามารถสร้างครอบครัวได้เป็นอย่างดี  และมีความประทับใจกับอาจารย์ บุคลากรน้อง ๆ ทุกคน ทั้งในภาควิชาธรณีศาสตร์ และภาควิชาอื่น ๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ร่วมทำงานกันอย่างมีความสุข มีความเป็นกันเอง และอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผม  จึงทำให้ผมได้ทำงานจนเกษียณอายุราชการ

 


 • อยากฝากอะไรถึงคนอื่น และน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

            ขอเสนอแนะให้บุคลากรและนักศึกษารู้วิธีแก้ไขปัญหา เช่น  รู้วิธีสับคัทเอ๊าท์  ปิดวาล์วน้ำ เมื่อเกิดปัญหาฉุกเฉิน เฉพาะหน้า

 • หลักการครองตน

            มีการพูดคุย ปรึกษากับภรรยา และครอบครัว  มีความเป็นกันเอง สนิทสนมกับลูก ๆ 2 คน ตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่  แต่มีกำลังใจดี  มีการวางแผนในอนาคต ซื้อประกันชีวิตไว้ให้ลูก ๆ เขาจะได้ไม่ลำบาก

 • หลักการครองงาน

            ยึดคติประจำใจ  “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”  มีความสุขในการทำงาน 

 • งานอดิเรก

            ออกกำลังกาย  คือ วิ่งมินิมารอน  วิ่งมาราธาน  ปลูกผัก  ปลูกผลไม้  ทำสวน เป็นต้น

 

 

 • ทีมสัมภาษณ์
 1. ผศ.ดร.เชาวน์  ยงเฉลิมชัย  หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์
 2. ดร.ขวัญตา  ขาวมี              อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์
 3. นางศิริมา  ช่วยด้วง            นักวิทยาศาสตร์
 4. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ      ผู้ลิขิต

      

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 สิงหาคม 2559 14:02 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2559 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ