นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 924
ความเห็น: 0

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี

ผู้มีสิทธิ์ : ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

 

ปุจฉา    :   จากบุคลากรท่านหนึ่ง  "ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี มีคุณสมบัติอย่างไร?"

 

วิสัชนา  :   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2553 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้แก่

                 1. ข้าราชการประจำ

                 2. พนักงานมหาวิทยาลัย

                 3. พนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับข้าราชการประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย

                 ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  ที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนละ 1 ชื่อ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

 

                โดยคณะทรัพยฯ แจ้งกำหนดการเสนอชื่อในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ขอรับแบบฟอร์มและเสนอชื่อได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  สามารถดูรายละเอียดประกาศการสรรหาได้ที่  http://www.personnel.psu.ac.th/

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 15:05 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ