นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1336
ความเห็น: 1

เงินสวัสดิการ : สอ.มอ.

เงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.

 

 

            เมื่อเดือนที่แล้ว  พ่อของเพื่อนเสียชีวิต  เมื่อเสร็จงานศพจึงได้สอบถามเพื่อนว่า ไปรับเงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพของสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.มอ.) หรือยัง  เพื่อนตอบว่ายัง  จึงขอนำสวัสดิการบางรายการมาบอกกล่าวบุคลากรที่เป็นสมาชิก สอ.มอ. ดังนี้


  • เงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต  ได้แก่ บิดา, มารดา, คุ่สมรส และบุตร  ศพละ  2,500 บาท  ยกเว้นคู่สมรสที่ไม่เป็นสมาชิก ศพละ 10,000 บาท ติดต่อขอรับภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต

           นอกจากนี้  สมาชิกที่ยังเป็นโสดมี


  • เงินสวัสดิการสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ  คนละ 2,000 บาท  โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  ติดต่อขอรับภายใน 120 วัน นับจากวันที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์  ต้องมีผู้บังคับบัญชารับรองสถานภาพการเป็นโสดด้วยนะ   (ฮาย ต้องรอถึงอายุ 55 แน่ะ)

 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 July 2014 15:02 Modified: 08 July 2014 15:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

555 เงินสวัสดิการคนโสด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ