นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1278
ความเห็น: 0

คำถามภาระงานเทียบ LU

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2556

 

 

      ช่วงนี้ บุคลากรอยู่ในระหว่างการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือต่อสัญญาจ้าง หรือการเพิ่มค่าจ้างของบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 (1 ก.ย. 2555 ถึง 28 ก.พ. 2556)  โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้อาจารย์กรอกหน่วยภาระงานด้วย หรือที่เรียกว่า  "Load unit  :  LU"  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้   http://u7.psu.ac.th:8000/blog/cokeja/25962   

  

      มีอาจารย์สอบถามว่าการกรอกภาระงาน Load Unit งานบางอย่างที่นอกเหนือไปจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะกรอก LU เท่าใด เช่น เป็นคณะกรรมการจัดงานเกษตรภาคใต้ การเข้าร่วมกีฬาประเพณีสี่จอบ การนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

 

       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2548 เรื่อง การคิดภาระงานเทียบ Load Unit  มีมติว่า 

       ภาระงานในกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้  โดยมีคำสั่งแต่งตั้งจากคณะฯ ให้คิดภาระงาน

       - ประธานกรรมการ  =  3  LU

       - กรรมการ           =  2  LU

       - เลขานุการ         =  3  LU

  

      และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555  การคิด Load Unit

 

อาจารย์ที่เข้าร่วมในกีฬาประเพณีสี่จอบ  ได้รับภาระงาน  =  1  LU

 

อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับภาระงาน  =  0.8  LU

 

       สำหรับภาระงานที่นอกเหนือไปจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะกรอก LU เท่าใดนั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้จากมติคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2548

 

      และอาจารย์สอบถามอีกว่า หากภาระงานอื่นใด ที่ทั้งดูจากบัญชีเทียบ Load Unit ของมหาวิทยาลัย และมติคณะกรรมการประจำคณะฯแล้ว ก็ยังไม่ได้กำหนดไว้   

 
ให้คิดภาระงานนั้น ๆ คือ  1 ชั่วโมงปฏิบัติงาน  X  0.022  =  ..... LU   

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2556 14:35 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ