นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1350
ความเห็น: 0

เวลาเบิกของบุตร

เพราะสวัสดิการ ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะรับราชการ

 

 

ปุจฉา   :    จากอาจารย์ท่านหนึ่ง  "บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุเท่าไร?"

 

วิสัชนา     :    บุตรสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

                 บุตรเบิกได้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์) แต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของตนเอง (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) หากมีบุตรเกิน 3 คน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งตายก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้สามารถนำบุตรมาเบิกค่ารักษาเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย โดยนับคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน กรณียังไม่มีบุตรหรือมีบุตรยังไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดทำให้จำนวนบุตรเกิน 3 คน สามารถเบิกได้สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่ต้องเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ

อ้างอิง ดูเพิ่มเติม  http://www.km.kmutnb.ac.th/post_detail.php?no=sh7nV22k0126085938

 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2556 15:38 แก้ไข: 07 มกราคม 2556 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 PalmMy, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ