นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 1752
ความเห็น: 0

Load unit ขั้นต่ำของอาจารย์

มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

  

 

          ในช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือต่อสัญญาจ้าง หรือการเพิ่มค่าจ้างของบุคลากร ทุก 6 เดือน อาจารย์จะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) และ กรอกหน่วยภาระงาน หรือที่เรียกว่า "Load unit" หรือ LU  ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 

            มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย กำหนดให้อาจารย์มี
            ภาระงานรวมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 หน่วยภาระงาน/ปี  ดังนี้
            1. ภาระงานสอน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 9 LU/ปี
            2. ภาระงานวิจัย (รวมภาระงานผลงานวิชาการ) ไม่น้อยกว่า 2 LU/ปี
            3. ภาระงานบริการวิชาการ บริหาร และอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 LU/ปี

           โดยกำหนดให้ หน่วยภาระงาน หรือ Load unit = หน่วยภาระงานที่อาจารย์ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

           และเทียบปริมาณงาน 1 LU = สอนวิชาบรรยายนักศึกษาปริญญาตรี 1 หน่วยกิต ตลอดภาคการศึกษา หรือ = สอนวิชาบรรยายระดับปริญญาตรีรวม 15 ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา  

       ทั้งนี้ อาจารย์สามารถดูรายละเอียดการกรอกภาระงาน หรือ Load unit ได้ที่  https://hrmis.psu.ac.th/   ข้อ 2.2. ระบบภาระงาน  บัญชีเทียบภาระงาน

      

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2555 15:46 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2555 15:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ