นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

อ่าน: 2035
ความเห็น: 0

ขอ ผศ. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1

การจัดการความรู้ (KM) ของคณะทรัพยฯ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 122 เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ภาควิชาสัตวศาสตร์

 

 

   
 
       ตอนมื้อเที่ยงของวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นอกจากอิ่มจัง ตังค์อยู่ครบแล้ว  ยังได้รับความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) ของคณะทรัพยฯ เรื่อง  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี ภาควิชาสัตวศาสตร์  เป็นผู้บรรยายแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต  โดยเน้นการขอผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งการขอตำแหน่งจะต้องประกอบด้วย
 
       ปริมาณและคุณภาพของผลงาน  ได้แก่
       1.  ผลงานวิจัย
       2.  เอกสารการสอน  โดย
            2.1  เอกสารประกอบการสอน  ใช้สำหรับการขอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
            2.2  เอกสารประกอบคำสอน  ใช้สำหรับการขอ  รองศาสตราจารย์
            2.3  ตำรา หนังสือ   ใช้สำหรับการขอ  ศาสตราจารย์
       3.  บทความทางวิชาการ
       4.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 
       สำหรับการบันทึกนี้ เป็นฉบับแรกในเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) จึงขอนำเรื่อง  “เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่ง”  นำเสนอก่อนนะคะ
  
       ผู้จะขอ ผศ. จะต้องจัดส่งเอกสารอะไรบ้าง
 
       1.  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ  (ก.พ.อ 03)
       2.  ผลงานวิจัย  ต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการด้วย (มีการลงนามรับรองสัดส่วน % ผลงานวิจัยนั้น ๆ)
       3.  บทความทางวิชาการ ต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการด้วย (มีการลงนามรับรองสัดส่วน % บทความนั้น ๆ)
       4.  เอกสารประกอบการสอน 
        5.  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
       6.  หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       7.  ผลการประเมินการสอนของนักศึกษา
      
       สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ โปรดคลิก
 
 
       http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html 
 

 

               

 

 

         

 

     ขอบคุณภาพจากคุณมอนลี่ค่ะ

      โปรดติดตามรายละเอียดของแต่ละผลงานในตอนต่อไปค่ะ บ๊ายบาย
 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2555 14:16 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2555 21:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ