นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ธนาคารปู 9231 9
ทรรศนะของผู้จัดการทรัพยากรชายฝั่ง 5179 3
ล่ามภาคสนาม...งานไม่ถนัด..แต่ฮา 2593 17
ผู้ประสานงาน..งานง่ายๆ ที่ยุ่งยาก 4421 9
เก็บตกการเยี่ยมชมท่าเรือมารีน่า..ฝรั่งเศส 4725 7
จากแป้งสาคูกลายเป็นแป้งฝุ่นได้อย่างไร 3174 8
งานวิจัยนวัตกรรมใหม่ การผลิตแป้งฝุ่นโรยตัวโดยใช้แป้งสาคูเป็นวัตถุดิบ 14706 20
ป่าสาคู ทรัพยากรธรรมชาติ สู่งานวิจัยนวัตกรรมใหม่ (2) 5367 12
ป่าสาคู ทรัพยากรธรรมชาติ สู่งานวิจัยนวัตกรรมใหม่ (1) 6488 4
แปลงผักตบชวาดังใหญ่แล้ว ลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 5282 3
ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแก่สมเด็จพระเทพฯ 3330 4
ไอเดียใหม่ ทำสวนผักลอยน้ำจากผักตบชวา 21183 22